Publisert: 19. oktober 2010 (Sist oppdatert: 19. oktober 2010)
Hjemløs - Rapport om bostedsløses levekår
INDIVIDUELT:Trondheim Kommune prøvde ut alternative botiltak, og fikk kunnskap om betydningen av individuelt tilpassede tilbud.

Bostedsløse i Trondheim

De fleste mennesker i Norge har opplevd en betydelig bedring av levekårene de siste årene, men enkelte grupper har blitt hengende etter.

Det gjelder ikke minst personer uten fast bolig - som er de dårligst stilte når det gjelder levekår og inntekt. I etterkant av Utjamningsmeldinga (St.meld. nr. 50, 1998-99) ble Prosjekt bostedsløse satt i gang for å utvikle metoder og modeller for organisering av bolig- og tjenestetilbud til bostedsløse med sikte på å skape stabile og varige bosituasjoner.

Nyttig rapport

Prosjektet var et samarbeid mellom staten og de største kommunene. Det ble opprettet i 2001 og varte i tre år. Rapporten som Trondheim kommune  laget i forbindelse med avslutningen av prosjektet, beskriver strategiene som er brukt og de erfaringene man har gjort seg i prosjekttperioden.

Les rapporten

Den beskriver også utfordringer knyttet til målgruppa, f.eks rettssikkerhet, individuell tjenestetilpasning og forholdet til naboer og nærmiljø. Rapporten kan du lese her.

 

Kommenter:

Mer om disse temaene:

brukere.med.omfattende.tjenestebehov bolig evalueringer

Relevante artikler:

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen