Publisert: 24. mai 2017.   Endret: 24. mai 2017
Boka susanne

FAGBOK: Nyttig fagbok på dansk gir et godt og bredt innblikk i Feedback informerte tjenester (FIT). Feedback-informed treatment - en grundbok, Akademisk forlag, København, 2016.

Susanne Bargmanns grunnbok om Feedback-informed treatment

Susanne Bargmanns grunnbok om Feedback-informed treatment

Ny dansk bok om FIT gir innblikk i sentrale faktorer, like nyttig for fagutøvere som for ledere av psykisk helse og rustjenester i kommunen.

Susanne Bargmann har bred erfaring med FIT (Feedback-informed treatment). Hun er ansatt ved Center for Clinical Exellence, men jobber til daglig som psykolog og med implementering av FIT i Danmark. I desember 2016 kom hennes grunnbok om verktøyet og arbeidsmåten ut på dansk.  

I boken Feedback informed treatment- en grundbok kan en både lese om hva forskning sier om viktigheten av å systematisk innhente tilbakemeldinger fra brukere, og hvilke faktorer som er sentrale for å gi best mulig behandling til den enkelte. En kan for eksempel lese om forskning som viser at brukere som går til de mest effektive behandlere, får det opp mot 50 prosent oftere bedre og dropper ut av behandling opp til 50 prosent sjeldnere enn de som får hjelp fra de mindre effektive behandlere. FIT kan hjelpe en til å bli bedre.

Beskrivelser fra praksis

Flere ulike fagpersoner fra Skandinavia beskriver i boken hvordan de bruker verktøyet i sin praksis, både gjennom dag og døgnbehandling, og gjennom kort og langtidsbehandling. De forklarer hvordan en kan bruke det i behandling av barn, unge, voksne og familier.

Boken gir også et innblikk i hvordan FIT kan brukes i gruppebehandling og rusbehandling, samt hvordan en kan bruke det i tjenester med korttidsoppfølging av brukere.

FIT i døgnbehandling

Boken gir videre både innblikk i hvordan en kan bruke FIT i en kommunal døgninstitusjon, her beskrevet gjennom døgninstitusjon for barn, og hvordan det kan brukes i et bofellesskap. Den gir blant annet svar på hvordan FIT kan passe når brukerne skal bo over tid.

Hvordan kan en predikere ut fra ORS og SRS?

Skjemaene SRS og ORS blir forklart, både hvordan en kan bruke disse på barn og voksne. En får også grundig forklaring på hvordan skalaene kan brukes til å vurdere behandlingen over tid, hvordan en kan predikere drop- out og negativ utvikling hos den enkelte, samt andre tekniske muligheter som ligger i tolkning av resultatene. Hvordan en best introduserer SRS og ORS for brukerne tematiseres også.

Implementering

Boken tar også opp implementering av FIT. Dette gjennom både forskning og erfaringer fra implementering. Konkrete eksempler blir gitt. Birgit Valla, leder i Stangehjelpa, har blant annet skrevet et kapittel om hvordan FIT ble implementert i tjenestene i Stange kommune.

Veiledning

Veiledning og fagutvikling ved hjelp av FIT er sentralt i boken. Den presenterer en egen modell som kan brukes i veiledning av fagfolk som bruker FIT. Boken Feedback informed treatment- en grundbok kan bestilles på Akademisk Forlag, København

 

 

 

 

Kommenter:

Mer om

fit feedback-informerte.tjenester kor verktøy faglitteratur

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen