Endret: 28. januar 2016
2575801 trist jente

AKTUELT: Misbruk av barn gir store helse- og samfunnsproblemer. Vi må alle ha øynene åpne. (FOTO: www.colourbox.com).

Barn blir misbrukt uten at noen vet

Barn blir misbrukt uten at noen vet

Inga Marte Thorkildsen åpnet fjorårets Psykologidager med et sterkt foredrag om det å tørre, å legge merke til, og å bry seg. Se innlegget hennes på YouTube.

Thorkildsen har vært barne- likestillings- og inkluderingsminister og stortingsrepresentant for partiet Sosialistisk Venstreparti. Hun har også vært spesialrådgiver innen psykisk helse for Forandringsfabrikken. Fra 21. oktober 2015 har hun vært byråd for eldre-, helse- og sosialtjenester i Oslo kommune.

Aktuell bok

Boka hennes “Du ser det ikke før du tror det”, kom i april 2015. I boka tar hun for seg hvordan det er tabubelagt å snakke om misbruk av barn. Hun stiller også spørsmål ved hvorfor det ikke gjøres mer for å forhindre slike hendelser.

Store ringvirkninger

Vold og overgrep mot barn skjer hele tiden, i alle kommuner i Norge, og fører med seg både helse- og samfunnsproblemer. Når vi ikke vil tro at noe skjer, ser vi det heller ikke.

Thorkildsen ber oss være årvåkne for at dette kan skje. Vi må våge å bry oss.

 

Kommenter:

Mer om

barn.og.unge vold.og.overgrep.i.nære.relasjoner faglitteratur relasjon foredrag

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen