Publisert: 28. mars 2012
Tvang - som natt og dag? Paneldebatt, Litteraturhuset, 21.mars, 2012
TVANG - SOM NATT OG DAG? Panel på Litteraturhuset diskuterte ulik forståelse av tvang. (FOTO: Astrid Borchgrevink Lund/Erfaringskompetanse.no)

-Må begynne å bry seg!

-Må begynne å bry seg!

-Denne rapporten må vi ikke slippe tak i før hvert eneste undertema er gjennomdrøftet, skriver blogger Odd Volden.

-Uten at leger, psykologer og sykepleiere begynner å bry seg om hva som rører seg på psykisk helsefeltet i bred forstand, kommer vi ikke videre, skriver Odd Volden i innlegget Tvang som kur er dårers tale NAPHA-bloggen.

Oppfatter tvang forskjellig

Brukere og ansattes forskjellige forståelse av tvang er behandlet i en ny rapport. Da denne ble diskutert i paneldebatt på Litteraturhuset nylig, ble samtalen springende, mener Volden.

-Jeg håper rapporten i tida som kommer blir utgangspunkt for gode samtaler både i og utenfor helsetjenestene.

-Følger dere ikke med?

Volden har ofte spurt kliniske spesialister og bl. andre lærerkrefter ved høyskolene om de regelmessig besøker nettstedene til brukerorganisasjonene og andre som legger vekt på brukernes perspektiv. Svaret er negativt.

Det mener Volden er alvorlig.

-Manglende interesse på systemnivå hindrer brobygging på alle nivåer, skriver han.

 

 

 

Forstår tvang forskjellig
  • Debatt på Litteraturhuset i Oslo, 21. mars, 2012
  • Litteraturstudien Som natt og dag? – Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang er skrevet av Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum.
  • Lansert kortform av Rådet i samarbeid med Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse i hefet "Tvang i psykisk helsevern – ansatte og misfornøyde brukeres ulike oppfatninger”.

 

ODD VOLDEN:Blogger for NAPHA

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen