Publisert: 10. april 2012
Familie
HJELPER BARNEFAMILIER: Asker og Bærum har siden 2008 hatt et eget team som hjelper småbarnsfamiler der foreldrene har psykiske og rusrelaterte problemer. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

Ros til familieteam

Ros til familieteam

Forebyggende familieteam ved Asker DPS hjelper småbarnsfamilier der foreldrene sliter med psykiske og rusrelaterte problemer. I en ny evaluering roses teamet.

-Teamet beskrives som en overgripende brobygger mellom ulike tjenestetilbud, og som familiens følgesvenn i samarbeidet med og mellom tjenestetilbudene, heter det i en ny evaluering av Forebyggende familieteam ved Asker DPS.

-Godt fornøyd

Bak evalueringen står Institutt for forskning innen psykisk helse og rus ved Høgskolen i Buskerud.

-Vi er naturtligvis godt fornøyd med evalueringen. Vi ønsker å være nettopp en følgesvenn for familiene, både ved å tilby dem direkte hjelp selv, og ved å bistå dem i å finne fram til riktige instanser ellers i systemet, sier prosjektleder for Forebyggende familieteam ved Asker DPS, Bente Lindboe, til napha.no.

200 familier hjulpet

Hun forteller at teamet siden oppstarten i 2008 har hjulpet omtrent 200 familier i Asker og Bærum.

Felles for familiene er at de har barn i alderen 0-6 år, og at en eller begge foreldrene har psykiske vansker eller et problematisk forhold til rusmidler.

-Så et behov

-Før jeg begynte i forebyggende familieteam så jeg et behov for oppfølging av foreldre med psykiske problemer som kom til svangerskapskontroll. De kunne ha båret på problemene på egenhånd lenge. Når man selv får barn blir det veldig viktig å få hjelp, sier Lindboe, som har bakgrunn som jordmor og psykiatrisk sykepleier.

Lang oppfølging

Et eget team med en fleksibel tilnærming gjør det enklere å møte målgruppens sammensatte behov, mener hun.

-Vi kan holde kontakt med en familie over flere år. Vi kan være tettere på dem når de har behov for det, og uten at kontakten mistes helt i perioder der behovet er mindre, påpeker Lindboe.

Fire ansatte

Teamet hennes består av 3,4 årsverk fordelt på fire ansatte. Yrkesgruppene i teamet er psykolog, sosionom, jordmor og psykiatrisk sykepleier.

Resultater

Dette er noen av konklusjonene i forskningsrapporten om Forebyggende familieteam:

  • Teamet fremstår som et lavterskeltilbud for personer som henvises eller selv ønsker kontakt med teamet.
  • Teamet arbeider med og mot den definerte og beskrevne målgruppen.
  • Teamet beskrives som en overgripende brobygger mellom ulike tjenestetilbud, og som familiens følgesvenn i samarbeidet med og mellom tjenestetilbudene.
  • Temaet vurderes som fleksibelt, samarbeidsorientert og tillitskapende både av brukere og samarbeidspartnere.
  • Forebyggende familieteams faglige kompetanse vurderes som relevant og meget god både av brukere og samarbeidspartnere.
  • Forebyggende familieteam har utfordringer knyttet til avklaring av kompetanse- og ressursbruk med deler av spesialisthelsetjenesten, samt å gjøre teamet ytterligere kjent blant kommunale tjenestetilbud og fastleger.
FOREBYGGENDE FAMILIETEAM
TEAM-LEDER. Bente Lindboe.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen