Publisert: 11. april 2012
Ketil Slettli
ØREMERKING: -Det burde vært satt av øremerkede midler i kjølvannet av Opptrappingsplanen til kompetanseheving blant psykisk helsearbeidere i kommunene, mener Ketil Slettli i Storfjord kommune. FOTO: Storfjord kommune.

-Har fått til helhetlig tenkning rundt brukerne

-Har fått til helhetlig tenkning rundt brukerne

Intervjustafetten "Psykisk helsearbeid Norge rundt". Etappe 25: Storfjord kommune i Troms.

Navn: Ketil Slettli

Jobb: Fagleder Psykisk Helse, Storfjord kommune

Utfordret av: Unny Winther, Balsfjord kommune

Sender stafettpinnen videre til: Eva Berglund, Lyngen kommune

-Skildre kommunen din med tre ord:

-Mangfoldig, kulturell og naturskjønn.

-Hva er det beste med jobben din?

-Det å kunne jobbe på en fristilt måte. Vi legger opp hverdagen vår selv, ut fra behovene brukerne våre har. Ingen over oss bestemmer hvordan vi skal jobbe. Vi følger brukerne våre i hverdagen. I de periodene de er innlagt på sykehus eller DPS så holder vi kontakten med dem. Dette får vi gode tilbakemeldinger på både fra brukerne selv og fra spesialisthelsetjenesten. Jeg synes vi har fått til en helhetlig tenkning rundt brukerne, der både det vi, sykehusene og DPS-ene gjør henger sammen og er drøftet med brukerne.

-Og hva er det verste?

-De gangene vi ser at vi ikke strekker helt til. For eksempel når både vi og brukeren ser at vedkommende har behov for en kort og hurtig innleggelse, og sykehusene og DPS-et ikke har ledig sengeplass.

-Nevn et tiltak din kommune er involvert i som du vil framheve?

-Våre gruppetilbud. Vi har en frilufts- og aktivitetsgruppe, og en kvinnegruppe. Det har vi satset mye på, med ukentlige aktiviteter, både fordi det for brukerne er en fin arena å trene sosial kompetanse, og fordi det er en rasjonell måte å jobbe på ved at mange samles til de samme aktivitetene.

-Nevn en ting du mener kan gjøre det psykiske helsearbeidet i kommunene bedre:

-Det burde vært satt av øremerkede midler i kjølvannet av Opptrappingsplanen til kompetanseheving blant psykisk helsearbeidere i kommunene. I trange kommunebudsjetter er det gjerne kurs og kompetansehevende tiltak som ryker først.

-Hva synes du om at NAPHA har lansert kunnskapsbasen www.psykiskhelsearbeid.no?

-Den kjenner jeg ikke til. Men jeg synes det er en god idé, og jeg tror at vi kommer til å skrive om våre erfaringer der. Jeg skal gjøre de andre ansatte oppmerksomme på den også.

-Et annet nettsted du kan anbefale?

-Jeg er ingen storforbruker av nettsteder. Jeg er utdannet kognitiv terapeut, og er derfor en del inne på nettsiden til Norsk forening for kognitiv terapi.

-Gi terningkast til regjeringens innsats for psykisk helse:

-Terningkast fire for perioden frem til 2008 da Opptrappingsplanen pågikk. Terningkast 3 etter det. Fylkesmennene følger med på hva kommunene gjør nå etter at Opptrappingsplanen tok slutt. Jeg synes fylkesmennene kunne hatt et enda strammere grep om dette arbeidet. Jeg lurer på hva det vi rapporterer inn brukes til. Planlegges noen grep når kommunene rapporterer om reduserte tjenester, eller bare registreres det?

-Hva gjør du selv for å ta vare på din psykiske helse?

-Jeg er mye ute og på fjellet. I aktivt friluftsliv finner jeg god avkobling både fra jobb og livet for øvrig. Barna mine driver også med idrett, og jeg er mye involvert i det. Det er viktig for å samle overskudd og få tankene vekk fra mas og kjas.

-Anbefal en bok, film eller annen god kultur:

-En spasertur i urskog langs Lulledalen skogsti må oppleves, helst i juni eller juli måned. Langs den stien er det et titalls ulike orkideer.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen