Publisert: 20. juni 2012
Sykehus
MENINGSBERETTIGET: Du er meningsberettiget og tjenesteverdig selv om du ikke ønsker å gå inn gjennom portalen til det psykiatriske huset, skriver NAPHA-blogger Odd Volden. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

Den syke normaliteten

Den syke normaliteten

Å få en psykiatrisk diagnose kan lette skyldfølelsen og muliggjøre forsoning. Men det kan også gi en varig merkelapp, der man blir avhengig av "utenfraforklaringen" for å få en presis identitetsbeskrivelse, mener NAPHA-blogger Odd Volden.

I blogginnlegget «Den syke normaliteten» tar Volden utgangspunkt i en artikkel av Anders Johan W. Andersen, som omhandler en undersøkelse fra årtusenskiftet av ni temahefter utgitt av Rådet for psykisk helse.  

Alminneliggjøring som bommer

De ni temaheftene som inngikk i undersøkelsen ble utarbeidet i perioden 1995 til 2000. Volden skriver om hvordan positive personkarakteristika framheves i intervjuer med mennesker med psykiske lidelser:

«Den som venter seg en spenna gæern dame, blir snytt. Vi møter en flott kvinne midt i livet, rolig, gjennomtenkt og klok.» «Jeg var også svært urolig som barn (...). I dag jobber han som psykiatrisk sykepleier i en ledende stilling.»

-Presiseringen av det alminnelige fungerer paradoksalt nok nærmest som noe ualminnelig i teksten. Det blir et kjennetegn for pasientintervjuer, mener Volden.

-Letter skyldfølelsen

Han skriver også om hvordan det å få en psykiatrisk diagnose på den ene siden kan være positivt:

-Diagnosen letter skyldfølelsen og selvbebreidelsen. Den gir forklaring, og muliggjør også forsoning for de pårørende.

-Varig merkelapp

Men diagnosen kan ofte også ha en kostnad, mener Volden:

-På den andre siden kan en psykiatrisk diagnose representere en varig merkelapp, et sosialt stigma. Mange mennesker både kjemper og har kjempet for å bli kvitt sin psykiatriske diagnose, skriver Odd Volden.

Odd Volden
  • Odd Volden er brukeraktivist og faglig rådgiver i NAPHA.
  • Han holder et skarpt blikk på psykisk helse, og blogger jevnlig på napha.no
NAPHA-blogger: Odd Volden.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen