Publisert: 30. mai 2013
Bent Høie
LOVER ØREMERKING: Høyres Bent Høie. FOTO: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

Vil øremerke midler til helsesøster og kommunepsykologer

Vil øremerke midler til helsesøster og kommunepsykologer

Høyre vil øremerke midler til helsesøstre og kommunepsykologer for å styrke det lokale psykiske helsetilbudet. Også Ap vil styrke tilbudet i kommunene, men lover ingen øremerking.

-Vi vil øremerke penger til psykologer og til helsesøster, sier leder for Stortingets helse- og omsorgskomité, Bent Høie (H), til napha.no. 

Mental Helse bekymret

Napha.no skrev tidligere denne uka om organisasjonen Mental Helse, som er bekymret for det de mener er en nedbygging av det psykiske helsetilbudet i spesialisthelsetjenesten, uten tilsvarende oppbygging av tilbudet i kommunene.

Organisasjonen mener blant annet at det i en overgansgfase må øremerkes midler til kommunene, slik at det kan bygges opp tilstrekkelige og kvalitetsmessig gode lokale tilbud.

-Solid kommuneøkonomi viktig

Helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Håkon Haugli, lover ingen øremerking. Han understreker likevel at partiet er opptatt av at kommunalt arbeid med psykisk helse og rus ikke nedprioriteres til fordel for somatikk.

-En solid kommuneøkonomi er en viktig forutsetning. Derfor har regjeringen siden 2005 kraftig styrket kommunenes økonomi. Både rus og psykisk helse har også vært og er en viktig del av samhandlingsreformen – selv om vi ikke har de økonomiske virkemidlene på plass ennå, sier Haugli. 

-Kan nå mange flere

AP mener at mer av de samlede ressursene må gå til å behandle folk i eget miljø.

-Slik kan vi nå mange flere, forebygge bedre og gi en mer helhetlig oppfølging enn ved innleggelse i sykehus. Dette gjelder også de med omfattende hjelpebehov, sier Haugli til napha.no.

-Blir underprioritert

Høyres Bent Høie sier at psykisk helse blir underprioritert i helsetjenesten.

-Resultatet ser vi med helsekø og flere sykemeldte som følge av psykiske lidelser, mener han.

Psykologer og helsesøstre

Høyre ønsker å etablere et allmennpsykologtilbud.

-Gjerne i samlokalisering med fastleger lokalt, slik at flere kan få raskere hjelp ved psykiske problemer, uten at reseptblokken er det første de møter, sier han.

Fordi mange som utvikler psykiske lidelser får dette tidlig i livet, vil Høyre styrke lavterskeltilbud som helsesøstertjenesten og helsestasjonene. Partiet vil øremerke midler til helsesøstertjenesten.

-Prioriterer feltet opp

Høie lover at Høyre vil styrke det psykiske helsetilbudet både i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten.

-Vi prioriterer dette feltet opp, og vil også styrke dette i våre forslag i revidert nasjonalbudsjett, sier han.

Like mål - ulike virkemidler

Selv om Arbeiderpartiet ikke lover øremerking, vil de i likhet med Høyre både få på plass flere psykologer i kommunene og videreføre forebyggende satsing i skolen.

Håkon Haugli opplyser at partiet vil styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Ap vil dessuten satse videre på arbeid og psykisk helse, styrke ACT-teamene, utvide beredskapen ved DPS utover ordinær arbeidstid og fortsette å utvikle ambulante tjenester innenfor psykisk helsevern og Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB).

AP: -En solid kommuneøkonomi er en viktig forutsetning, sier helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Håkon Haugli.

Kommenter:

Mer om

nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen