Publisert: 12. august 2013
Anniken Huitfeldt
NY PLAN: 9. august presenterte arbeidsminister Anniken Huitfeldt og helseminister Jonas Gahr Støre en egen oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse. FOTO: Ilja C. Hendel.

La frem ny arbeid og psykisk helse-plan

La frem ny arbeid og psykisk helse-plan

–Vi tror på kombinasjonen av behandling og arbeid, sa arbeidsminister Anniken Huitfeldt da regjeringen før helga la frem "Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse 2013–2016".

-Vi ser at å komme tilbake i jobb tidlig kan bidra til at folk blir fortere friskere. Med denne oppfølgingsplanen viser vi at vi ser psykisk helse, arbeid og kunnskap mer i sammenheng, sier Huitfeldt i en pressemelding.

Øker med 20 millioner

9. august presenterte hun og helseminister Jonas Gahr Støre en egen oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse.

-Arbeidsdepartementets satsing omfatter 230 millioner kroner. Helsedepartementets satsing omfatter 51 millioner kroner. Regjeringens satsing er økt med 20 millioner. Innsatsen er utvidet med tiltak innenfor Kunnskapsdepartementets ansvarsområde, står det i pressemeldingen.

Oppfølgingsplanen skal bidra til å samordne bistand fra arbeids- og velferdssektoren og helse- og omsorgsektoren, overfor personer med psykiske lidelser og rusproblemer.

Noen av tiltakene

Dette er noen av tiltakene som fremheves i planen:

  • Økt bruk av gradert sykmelding for å bidra til at mennesker med psykiske lidelser opprettholder kontakten med arbeidslivet.
  • Samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og arbeids- og velferdsforvaltningen, for å gi et godt tilbud til personer med psykiske helseproblemer som har behov for samordnet bistand. Individuell Jobbstøtte (IPS) og Jobbmestrende oppfølging nevnes som gode eksempler på slikt samarbeid.
  • Samarbeid mellom helse- og kunnskapssektoren, samt arbeids- og velferdsforvaltningen, for å hindre at unge med psykiske helseproblemer faller ut av utdanning og arbeidsliv. Ny GIV-samarbeidet fremheves som sentralt.
  • Godt samarbeid med partene i arbeidslivet: Her trekkes kurspakken "Sees i morgen!" og ordningen med arbeidsgiverloser frem som eksempler på tilbud som skal bistå virksomhetene og arbeidslivet med bedre kunnskap om arbeid og psykisk helse.

Kommenter:

Mer om

nyheter individuell.jobbstøtte.(ips)

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen