Publisert: 26. juni 2015.   Endret: 02. oktober 2015
Bergen by (752 x 476)

Vil løfte brukerstemmen i Hordaland

Vil løfte brukerstemmen i Hordaland

Denne uka stilte NAPHA spørsmål til brukerorganisasjoner og fagfolk fra Bergen kommune og spesialisthelsetjenesten om hvordan brukernes stemme i tjenesteutviklingen kan løftes. Engasjementet var stort!

 -Vi startet med å sende ut noen få eposter for å lodde interessen, men oppdaget raskt at det var stor interesse for temaet og møtet, der flere anbefalte andre som de ville ha med, sier prosjektleder for region Vest i NAPHA, Kristin Trane.

Brukerstemmen på agendaen

Målet med arbeidsmøtet NAPHA holdt i Bergen 23. juni, var å bringe sammen potensielle samarbeidspartnere og meisle ut noen steg fra prat til handling.

-I stedet for å snakke om alt vi skulle ønske at hadde vært gjort, og eller hva andre instanser burde gjøre, syntes vi det var viktig å få frem hva møtedeltakerne selv kunne bidra med. Dette tok møtet på alvor, og dermed ble det mulig å jobbe sammen mot noe konkret, forteller Kristin Trane.

Deltagerne ble inndelt i grupper, som raskt skulle gjøre rede for status på feltet, men i hovedsak ha fokus på hva de selv kunne gjøre for å løfte brukerstemmen.

Disse deltok

Tilstede på møtet var representanter fra Mental helse, Fontenehuset, Amalie Skrams hus, RIO, BAR, Ventilene, Erfaringspanelet i Helse Bergen, Bipolarforeningen i Hordaland, personer ansatt som medarbeidere med brukererfaring og erfaringskonsulenter fra både Bergen kommune og Helse Bergen. Videre var Bergen kommune, Helse Bergen, KoRus, Stiftelsen Bergensklinikkene og Høgskolen i Bergen representert.

Blant tiltakene det skal jobbes videre med nå, er å etablere et lokalt nettverk for erfaringskonsulenter og medarbeidere med brukererfaring i Hordaland, forskjellige måter å gjøre brukerorganisasjonene mer synlige i den politiske og samfunnsdebatten, samt at en starter på et samarbeid for å utvikle en måte å evaluere det nyopprettete erfaringspanelet i Helse bergen.

-Slik det skal være

-Det var positivt med en god blanding av fagfolk og brukere i møtet! Det er slik det skal være; At vi jobber sammen side om side, sa Solveig Bartun Rob.

Solveig Bartun Rob sitter som nestleder i det nyopprettede Erfaringspanelet ved Helse Vest. Hun er også ansatt i fast stilling som erfaringskonsulent i Helse Bergen, og forteller at det var positivt å drøfte tematikken med andre enn dem hun til daglig samarbeider med.

-Det var kjekt å møte andre som brenner for det samme, og knytte kontakter og dele erfaringer. Det er også nyttig for meg å høre om hvordan de andre på dette møtet tenker om rollen som erfaringskonsulent, fordi dette er relativt nytt og det er en del ulike tanker om det, påpekte Rob.

Status i dag

Mange erfaringskonsultenter opplever seg ofte som "ensomme i tjenesten".

(Teksten fortsetter under bildet)

Solveig Bartun Rob                         

ERFARINGSKONSULENT: Solveig Bartun Rob ved Kronstad DPS. (FOTO: Møyfrid Kjølsdal/NAPHA)

Brukerorganisasjonene, erfaringskonsulenter og medarbeidere med brukererfaring må regnes som de som best kan uttale seg om status for brukerstemmen i dag.

De trakk fram den økte etterspørselen etter medarbeidere med brukererfaring, både i Bergen kommune og i spesialisthelsetjenesten i Hordaland, som positivt.

Kunnskap det er behov for

Opprettelsen av Erfaringspanelet likeså. Divisjon for psykisk helse ved Helse Vest tok initiativet fordi de opplevde et behov for tilbakemeldinger fra de som har vært i behandlingssystemet. Nå kan Divisjonen komme med saker til Erfaringspanelet, og vise versa.

-Vi opplever at  erfaringskunnskapen til brukere og pårørende for å utvikle tjenestene videre, er ønsket av Divisjonen, sier Bartun Rob, nestleder i panelet.

Bartun Rob syntes tirsdagens arbeidsmøte ga nyttige tips til hvordan de kan jobbe videre.

Oppfølgende møte

-Det kom veldig mye ut av dette møtet. Etter å ha gått gjennom spørsmål i grupper tok vi det opp i plenum og vi avtalte hvem som jobber videre med hva. Vi fikk knyttet kontakter, og det kom fram mange gode ideer som det også ble bestemt hvem som jobber videre med, sier Rob.

I januar 2016 møtes alle igjen, og innen den tid skal planer realiseres.

Anbefaler møteformen

NAPHA tenker seg dette arbeidsmøtet som en modell som gjerne kan forsøkes andre steder i landet også.

-Slik vi ser det har møtet bidratt til å sette ulike aktører rundt samme bord, et bord som ikke er større enn at alle kan komme til ordet og spille inn sine tanker. Vi håper de ulike aktørene vil samarbeide videre, også utenfor denne gruppa, sier Trane. 

KONKRET: -Det var viktig å få noe håndfast ut av møtet som deltakerne kan jobbe videre med, sier Kristin Trane, faglig rådgiver i NAPHA. (Foto: Møyfrid Kjølsdal/NAPHA)

Kommenter:

Mer om

nyheter brukeransettelser brukermedvirkning god.hjelp.i.et.brukerperspektiv

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen