Publisert: 28. juni 2013.   Endret: 30. juni 2020
Svensk flagg

LOOK TO SWEDEN: Sverige satser på metoden Illness Management and Recovery. Norge har også kommet i gang.

What do you want to do ?
New mail

Hjelp til selvhjelp

Hjelp til selvhjelp

Illness Management and Recovery (IMR) er en strukturert behandlingsmetode som ivaretar menneskets egne behandlingsmål.

I denne artikkelen, som ble publisert i SEPREP`s bulletin "Dialog" nr. 2 i juni 2013, skriver psykologspesialist Leif Jonny MandeIid at IMR springer ut fra et behov for å ta i bruk evidensbasert behandling i et recoveryperspektiv. I Sverige satses det på metoden etter et vellykket forskningsprosjekt i Uppsala.

Myndiggjøring

Et av målene med IMR-behandlingen er at brukerne får mer kunnskap om egen sykdom, noe som bidrar til at mennesker med alvorlig psykisk lidelse gjenvinner kontrollen over livet. Metoden benytter motiverende teknikker og pedagogiske og kognitive strategier. 

IMR bygger på borgerrettighetskampens krav om selvbestemmelse for mennesker med psykiske lidelser, hvor myndiggjøring er en nødvendighet for bedring og inkludering i samfunnet. På den andre siden er større krav til bedre dokumentasjon av effektiv ressursbruk eller evidensbasert behandling.

11 hovedmoduler

Metoden bygger på 11 nummererte emner eller hovedmoduler. Ikke alle emnene vil være aktuelle for alle. Likevel er det hensiktsmessig at alle starter med modul 1 (Recoverystrategier), som har som mål at hver enkelt setter opp personlige målsettinger.

Individuelt og i grupper

Fordelen med å kjøre IMR i grupper er gjensidig hjelp og sosial læring gjennom erfaringsdeling. Optimalt læringsutbytte oppnås i grupper på fire til åtte deltakere. Ved færre enn fire deltakere eller flertall av personale kan det være hensiktsmessig å tilby IMR indviduelt.

What do you want to do ?
New mail

Kommenter:

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid faglitteratur

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen