Publisert: 24. mars 2014
stabburetshella-info_full
AKTUELT: I Fagernes har seks kommuner, offentlige institusjoner som NAV og Sykehuset Innlandet gått sammen med brukere, pårørende og private aktører og etablert "Stabburshella".

Stabburshella - brukerstyrt værested

Stabburshella - brukerstyrt værested

Stabburshella på Fagernes har døra åpen for alle. De har blant annet etablert en aktivitet knyttet til etisk refleksjon.

I Fagernes har seks kommuner, offentlige institusjoner som NAV og Sykehuset Innlandet gått sammen med brukere, pårørende og private aktører og etablert Stabburshella. Dette er et brukerstyrt værested for alle, og det er lokalisert på Fagernes.

De fleste som driver stedet har hatt avhengighetsproblematikk eller er pårørende. Felles for dem er en tro på at det å møtes og snakke sammen bidrar til bedre hverdager. 

Et sted å være og bli kjent

Ledende prinsipper på Stabburshella er medmenneskelighet, fokus på sterke sider, brukerstyring, helhet & nettverk.

Dørstokken for å bruke stedet skal være lav, og aktivitetene på Stabburshella skal styres etter gjestenes ønsker og behov. 

- Vi i Stabburshella trenger et sted å være. Vi trenger en møteplass hvor vi både kan støtte
hverandre og  bygge nettverk, sier Aina Olsen i en artikkel som ble publisert i Oppland Arbeiderblad.

Brukermedvirkning og etisk refleksjon

Brukerne av Stabburshella og ansatte i Sør-Aurdal kommune har de siste åra møttes jevnlig for å dele erfaringer- og reflektere sammen. De har erfart at både brukere, pårørende og andre folk trenger et værested hvor en ikke møter fordommer.

Stabburshella har blitt et godt utgangspunkt for reell brukermedvirkning. Gjennom samarbeidet på Stabburshella har de utviklet et verktøy til å reflektere over ulike etiske utfordringer knyttet til rus og psykisk helsearbeid.

Sterke bilder av lokal fotograf

Som et utgangspunkt for refleksjonene tar Stabburshella i bruk bilder som er tatt av fotograf Elin Kløvstad. Elin er hjelpepleier, og har skapt gripende bilder som hvert og ett tar tak i følelsene dine og tvinger deg til å tenke.

Bildene er samlet i ei "Verktøykassa" som består av et veiledningshefte og 29 bildekort. Bildene har motiver som maner til ettertanke, undring og refleksjon - og kan danne utgangspunkt for åpne, likeverdige og fordomsfri samtaler mellom personale, brukere og pårørende.

Refleksjonsverktøyet som er utarbeidet består av 29 bilder og et veiledningshefte. Bildene representerer ulike tema som f.eks. selvmord/overdose, taushetsplikt, mobbing, fyllekjøring og psykisk vold m.fl. og motivene maner til ettertanke, undring og refleksjon. De danner utgangspunkt for åpne og fordomsfrie samtaler mellom ansatte, brukere og pårørende.

Åpen samtale

Tanken er at metodikken «Åpen samtale» skal benyttes sammen med refleksjonskortene. Dette betyr at samtalen skal være preget av at møtedeltakerne møter hverandre som likeverdige, noe som betyr at alle snakker sammen på en måte som understreker en gjensidig respekt for hverandre. En åpen samtale preges av at deltakerne i samtalen har mulighet til å kunne snakke om det de ser på bildet. Den er fri for streng saksliste og raske konklusjoner. Tidsperspektivet er viktig. Deltakerne må få tid til å snakke ferdig og deltakerne må ta seg tid til å lytte til det de forteller.

Nyttig verktøy

- Et enkelt og helt genialt verktøy! sa prosjektleder for "Samarbeid om etisk kompetanseheving", Christine Næss Evensen da hun mottok refleksjonsverktøyet. Men, som hun understreket: - Arbeidet med å utvikle verktøyet har langt fravært  enkelt.

Verktøyet ble presentert for oppdragsgiverne, det nasjonale prosjektet "Samarbeid om etisk kompetanseheving", i desember 2013. 

Refleksjonskortene vil etter hvert tas i bruk over hele landet. 

Opptak av ny pulje

Stabburshella er med i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving som er et nasjonalt utviklings-prosjekt for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Prosjektet skal stimulere kommuner til å sette i gang tiltak for å heve kompetansen i etikk og etablere møteplasser for etisk refleksjon i det daglige arbeidet.

213 kommuner har vært med i prosjektet siden oppstarten i 2007. Nå foregår det opptak til pulje 7. Fristen til å søke var 28.02.14. De utvalgte kommunene vil bli fulgt opp av prosjektledelsen i KS i den gjenværende prosjektperioden. (Ut 2015).

Her kan du lese mer om Stabburshella og "Verktøykassa".

Stabburshella - et sted å være
  • Stabburshella er et bruker- og pårørendedrevet værested i Fagernes sentrum. Det er åpent for alle og ha en lav terskel.
  • Stabburshella har et særskillt fokus på på de som trenger å bygge nettverk.
  • De som er vertskap på Stabburshella har selv hatt rus eller avhengighetsproblemer. De  ønsker å nå mennesker med rusrelaterte problemer,samt  barn, ungdom og pårørende som lever eller har levd nært på mennesker med rusproblemer.

Kommenter:

Mer om

god.hjelp.i.et.brukerperspektiv lavterskeltilbud familie.-.og.nettverksarbeid praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen