Økning i tilskudd til psykologansettelser i 2017

Økning i tilskudd til psykologansettelser i 2017

Nyheter / Publisert: 05. januar 2017.   Endret: 06. januar 2017

Helsedirektoratet har utlyst tilskudd til rekruttering av "Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for 2017. Budsjettrammen er på 155 millioner kroner.

Tilskuddsmidler psykologer i kommunene 2017

155 MILLIONER: I 2017 er det totalt 155 millioner kr. å søke på i Helsedirektoratets tilskuddsordning for psykologer i kommunene. NAPHA oppfordrer kommunene til å søke.

155 MILLIONER: I 2017 er det ...
HELSEDIREKTORATET: Anette Mjelde, avdelingsleder for psykisk helse og rus i Helsedirektoratet.

Mer om

psykologer.i.kommunene

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen