Publisert: 23. august 2017.   Endret: 14. september 2020
Camp Bragdøya2

TILBAKE TIL RØTTENE: På konferansen Camp Bragdøya fortalte kanadieren Nevin Harper om hvorfor Adventure og Wilderness Therapy er så relevant. (Foto: Alexander Dørum)

Adventure and Wilderness Therapy med røtter og fremtid

Adventure and Wilderness Therapy med røtter og fremtid

Kanadiske Nevin J. Harper spår en positiv fremtid for Adventure and Wilderness Therapy i Norge og Norden. Fagfeltet tar utgangspunkt i aktivitet og opplevelse i natur og villmark som behandling innenfor psykisk helse og rus.

Begrepet Adwenture og Wilderness Therapy er en samlebetegnelse for ulike aktiviteter som bruker opplevelser i natur og villmark i terapi. Det spenner fra å skape positive opplevelser i møte med naturen (det kan være en gåtur eller til og med se på bilder av natur!) til å delta på krevende villmarksturer. Både i Norge og resten av Norden er det en økende interesse innenfor psykisk helse og rusfeltet for å bruke tiltak som fremmer helse og mestring, like mye som det å behandle sykdom. I psykisk helse og rustjenester som orienterer seg ut fra Recovery og/eller Salutogenese for eksempel, vil Adwenture og Wilderness Therapy kunne inngå som en naturlig del, slik jeg ser det.

Historie og utvikling

Nevin J. Harper er en internasjonal kapasitet på feltet. 11. mai i år holdt han foredrag på Camp Bragdøya utenfor Kristiansand. Det er en ny nordisk konferanse der alle tema knytter natur til psykisk helse - og rusarbeid

Harper, som er vokst opp, og bor, i Canada, la vekt på urfolks holdning til å bruke og ta vare på naturen uten å forbruke den, være en del av den og bidra i en stamme eller en flokk. Vi har mye å lære av dem. Mennesker har kanskje aldri har vært mer frakoblet og kunnskapsløse i sitt forhold til naturen, som vi moderne mennesker er i dag. Men, den historiske kunnskapen, som for eksempel den Canadas urbefolkning (1. nations) sitter på, er i ferd med å bli anerkjent. I Canada tas den inn i terapi knyttet til opplevelse og aktivitet i natur og villmark.

Autoriserte helsearbeidere

Adventure og Wilderness Therapy innebærer også bruk av plan, diagnose, verdier og retningslinjer som utføres av profesjonelle autoriserte helsearbeidere. Terapien utøves på arenaer i naturen, og tar i bruk så vel kinetiske, kognitive og følelsesmessige tilnærminger sammen med bruk av adferdsterapi.

Bred overføringsverdi

Harper understrekte at dette ikke bare dreier seg om terapeuter som velger å drive terapien utendørs, men at det er en helhetlig tilnærming der hele livet til personen får oppmerksomhet, og der pasientens erfaringer og læring underveis har klare overføringsverdier til alle arenaer i livet. Han la også vekt på det fine i å ta noen med ut i naturen for denne typen behandling for deretter å se dem komme tilbake til sitt lokalsamfunn og der fungere som rollemodeller for andre igjen. Og dermed selv bidra til at også andre får ta del i denne formen for hjelp.

Helingsprosesser og teori

Vi mennesker er knyttet til, og er en del av naturen. Hvis du ikke opplever dette, er det også sannsynlig at du ikke er helt påkoblet i ditt eget liv for øvrig heller, hevder Harper. I foredraget viste han vakre naturbilder mens han ba oss deltakere reflektere og beskrive våre umiddelbare tanker og følelser. Han viste til Ecopsykologien og Theodore Roszak, som en referanse til det tilhørerne beskrev som en umiddelbar følelse av ro, trygghet, skjønnhet i møte med fine bilder av naturen. Andre terapier søker å hele personens relasjoner til andre, enkeltpersoner, familie og samfunn. Ecopsykologien søker å hele den mer fundamentale fremmedgjøringen mellom personen og dennes naturlige omgivelser. 

Theodore Roszak [d.2011] var professor i historie ved California State University. Han skapte begrepet ecopsychologi’ i The Voice of the Earth [1992], 

Harper kobler dette videre til «Attention Restoration Theori» (ART). Det er en viktig tilnærming som kan forklare hvordan og hvorfor mennesker gjennom helingsprosesser kan konsentrere seg bedre og utvikle bedre selvregulering etter å ha brukt tid i naturen. Videre referer han til R. Ulrick, Rachel og Stephen Kaplan og begrepet «Compability», som kan forklares som det å utvikle en følelse av å være ett med og føle seg vel med omgivelsene.

Individuell tilpasning viktig

Harper understrekte at vi mennesker har ulike individuelle preferanser. Det er ulikt hva vi liker. Noen vil sitte i ro ved et leirbål, andre hopper ut fra fjell i fallskjerm. Tilbudet må derfor tilpasses den enkelte i en viss grad. Tidsbruk og opplevelsesintensitet kan og må velges.

Naturen som arena er egnet for egentid og refleksjon. Men, den gir også mulighet for en tett, unik sosial setting, der både de sosiale, fysiske og psykiske forholdene er sterke, der alle opplever den samme varmen, eller å bli våte og måtte stå på for å lære å mestre utfordringer - sammen. Det gir mestringsfølelse og bygger selvfølelse å lære seg ferdigheter. Naturen gir deg klare tilbakemeldinger på hva du gjør og kan, mente han, og fortsatte: 

Evolusjonsbasert teori

Evolusjonsbasert teori argumenterer for at vi ved å pakke sekken og dra ut i naturen, søker oss tilbake til gamle samler- og jegertradisjoner den gang vi var nomader. I et historisk perspektiv var dette menneskers måte å leve på for inntil kort tid siden. I dag har vi koblet oss vekk fra dette og beveger oss lite for egen maskin. Å leve i naturen, slå leir og vandre, er på mange måter en måte å gjenskape noe vi kjenner. Vi vender tilbake til naturen, som vi selv er en del av. Kurt Hahn og Fritz Riedel nevnes som to tidlige pionerer på det å ta terapi ut i naturen.

Som et praktisk eksempel referer han til organisasjonen «Power to be» som har sloganet «Alle hører til i naturen» og som på ulike måter fasiliterer dette ut fra den enkeltes behov. Det finnes mye god forskning på sammenhengen mellom god helse og friluftsliv, og at effektene vedvarer lenge etter at turopplevelsene er over, sa Harper. 

Del av internasjonal trend

Terapi ved bruk av opplevelse og villmarksliv i Canada foregår ofte i samarbeid mellom terapeuter og profesjonelle villmarks-guider. Dette er en del av en internasjonal trend med økt etablering av skoler for å lære friluftsliv i naturen, og å drive terapi i naturen som ett ledd i helsefremming sier Dr. Nevin Harper  og spår at dette også bare vil øke i Norge og Norden. Han avsluttet med å si at Norge har både frilufts- tradisjoner og natur som er flotte utgangspunkt for å få til dette.

Ble du interessert?

Følg med på naturogpsykiskhelse.no. Konferansen i 2018 vil rask bli fullbooket når den legges ut!

 

Dr. Nevin Harper

Dr. Harpers forskning omfatter teori, prosesser og resultater knyttet til bruk av opplevelse og natur i terapi. Internasjonalt er dette mangfoldige fagfeltet med samlet under paraplybetegnelsen «Adventure and Wilderness Therapy».

Selv vokste han opp tett på den canadiske villmarken, Rainbow Lake, en liten by med 450 innbyggere. Den ligger nær den mer kjente Great Slave Lake, Han er i dag leder for ., «Adventure Therapy, International Committe», og arbeider i dag, som associate professor ved UVIC, University of Victoria, SCYC, School of Child and Youth care. Han er sertifisert som villmarksterapeut, og har jobbet som leder, trener og guide i mange natur- og villmarks- baserte programmer for bruk i terapi og intervensjon, og han har blant annet arbeidet med gruppen unge kriminelle i fengselssystemet eller under deres døgnopphold på institusjon. Ved sitt tidligere arbeidssted, Camosun College, utviklet han «The Post Degree Diploma In Adventure Education ». Han har også ledet friluftslivsbaserte skoler i Andesfjellene for unge voksne som lærer å leve i naturen og utvikle en reflekterende praksis. Han er nå aktiv i utvikling av «Child and Nature Allianse of Canada» og «Canadian Adventure Therapi Symphositum».

Naturcamp foto: Alexander Dørum
Møte med Dr.Nevin Harper

Kommenter:

Mer om

villmarksterapi forebyggende.helsearbeid salutogenese recovery helsefremmende.arbeid fysisk.aktivitet foredrag friluftsliv

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen