Leve Hele Livet – en kvalitetsreform for eldre!

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterer til gjennomføringskonferanser høsten 2018.

Leve hele livet løfter fram 25 gode løsninger og hundrevis av eksempler på hvordan kommunene kan sørge for god mat og gode måltider, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Reformen handler også om hvordan vi kan bygge et mer aldersvennlig samfunn.
Tid og sted

Clarion Hotel og Congress, Hans Gaarders veg 15, 2060 Gardermoen

18. desember kl 11:30 - 18. desember kl 15:30

Arrangør: Helse- og omsorgsdepartementet

Høsten 2018 arrangeres det fem gjennomføringskonferanser. Målet med konferansene er å spre kunnskap om reformen og skape oppslutning og engasjement for å iverksette Leve hele livet lokalt. På konferansene vil kommunene og øvrige aktørene gjøres kjent med hvordan reformen kan gjennomføres og det gis informasjon om blant annet det nasjonale og regionale støtteapparatet.

Målgruppen for konferansen er ledere (administrativ og politisk) og ansatte i kommunene, fag- og kompetansemiljøer, brukere, pårørende og frivillige mv.

Mer informasjon og praktiske detaljer finner du i vedlagte brev HER

 

Påmelding gjøres via nett: http://regjeringen.no/id2610279  - merk at det er ulike påmeldingsfrister til de ulike konferansene.

 

Spørsmål rettes til arrangementsansvarlig Hege Runge Johansen, hbrj@hod.dep.no

Relevante artikler:

Ingen treff...