Ung velferd - veien til arbeidslivet

En konferanse om hvordan man får ungdom med hull i CV-en, som dropper ut og som sliter, inn på nye spor.
Tid og sted

Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

25. april kl 10:30 - 26. april kl 14:15

Velkommen til to dager med fokus på ungdommens vei mot arbeidslivet. Konferansen fokuserer på alle flaskehalsene fra å fullføre videregående til å få fotfeste i arbeidslivet.

Arrangør: JobbAktiv

Dato: 25.–26. april 2019

Sted: Thon Hotell Oslo Airport, Gardermoen

 

Les mer om konferansen og meld deg på her.

Relevante artikler:

Ingen treff...