Tenk tanken

Konferansen vil ha fokus på hvordan identifisere mulige ofre for menneskehandel, gjøre de ulike aktørene kjent med hverandres muligheter, og påbegynne et arbeid om få til et regionalt samarbeid på tvers av etater.
Tid og sted

Radisson Blu Hotel, Sjøgata, Tromsø

22. mai kl 08:00 - 23. mai kl 17:00

Arrangør: RVTS Nord

Formålet med konferansen er å heve kompetansen på hvordan identifisere mulige ofre for menneskehandel, gjøre de ulike aktørene kjent med hverandres muligheter, og påbegynne et arbeid om få til et regionalt samarbeid på tvers av etater.

Målgruppen er: Barnevern, politi, skole, NAV, arbeidstilsyn, Bufetat, helsesøstre, krisesentre, familievernkontor, flyktningehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, bistandsadvokater og frivillige organisasjoner.

For program og påmelding se HER

Relevante artikler:

Ingen treff...