Differensialdiagnostiske utfordringer ved kartlegging av dissosiative lidelser. Illustrert ved bruk av TADS-I

Tid og sted

Kildehuset, Modum Bad

5. juni kl 09:00 - 5. juni kl 15:30

Arrangør: Kildehuset, Modum Bad

NB! For å få læringsutbytte av dette kurset, forutsettes det at deltakerne har gjennomgått en innføring i enten SCID-D eller TADS-I. Dette er tema for kurset 4. juni

For å imøtekomme noen av disse utfordringene har Suzette Boon, M.A. (Nederland) og kollegaer utviklet kartleggingsverktøyet “Intervju for traume- og dissosiasjonssymptomer” (TADS-I), som er et semi-strukturert intervju. Det inkluderer kartlegging av et bredere utvalg av traume-relaterte symptomer og disse symptomenes mulige kobling til underliggende dissosiativ organisering av personligheten. Med utgangspunkt i dette verktøyet vil differensialdiagnostiske utfordringer bli presentert. En norsk oversettelse av intervjuet og manual utleveres på kurset.

For mer informasjon og påmelding se HER

Relevante artikler:

Ingen treff...