Publisert: 22. mai 2019.   Endret: 23. mai 2019
Carina Ribe Fernee og Leif Roar Kalleberg
  • FÅR INTERNASJONALT BESØK: Carina Ribe Fernee fra Abup ved Sørlandet sykehus, og leder Leif Roar Kalleberg i rus- og psykisk helsetjenesten i Kristiansand kommune, er Norges representanter i den internasjonale komiteen for friluftsterapi. Om to år er de verter for verdensomspennende konferanse om temaet. FOTO: Energiverket/Kristiansand kommune.

Verdens ledende friluftsterapi-miljøer til Norge om to år

Verdens ledende friluftsterapi-miljøer til Norge om to år

Bruk av naturen som arena for terapi får økt oppmerksomhet. I 2021 kommer 500 eksperter på dette fra alle verdensdeler til Agder.

-Noe av det forskning viser kjennetegner friluftsterapi er at det gir gode muligheter til å skape likeverdige relasjoner når man flytter terapien ut av kontoret, sier Leif Roar Kalleberg, avdelingsleder i Oppfølgingstjenester rus og psykisk helse i Kristiansand kommune.

-Blir mer like i naturen

Han trekker frem det at vi alle blir mer like ute i naturen som et viktig element i å skape relasjon mellom bruker og gruppeleder.

-Alle fryser, og blir sultne omtrent samtidig. Ingen sitter bak en pult eller skal skrive noe på en pc. Vi blir mer like, og får felles opplevelser, sier han.

Fellesskap og kort vei til mestring

Forskningen peker også på verdien av at man gjør aktiviteter i grupper med andre, og den mestringsfølelsen man får.

-Friluftsterapi er en gruppeaktivitet. Den samhandlingen deltakerne får seg mellom viser forskningen at er like viktig som relasjonen hver og en får til gruppelederen. Og det at veien til mestringsfølelse er så kort. For eksempel om du klatrer for første gang i dit liv, padler kajakk, eller overnatter ute, så får du veldig raskt en opplevelse av mestring. Dette kommer kanskje mye senere i annen type behandling, sier Kalleberg.

Løftes av verdenskonferanse

22. mai - under et årlig nordisk friluftsterapi-arrangement på Bragdøya utenfor Kristiansand - kom pressemelding om at eksperter på friluftsterapi fra hele verden møtes til verdenskonferanse i Agder i 2021.

-Fagfeltet natur og psykisk helse får et økt fokus, og styrkes gjennom at vi får denne konferansen. Nå skjer det mye både i forhold til praksisfeltet, forskning, og ved at friluftsterapi kommer på timeplanen i flere av psykisk helse-studiene. En slik konferanse kan styrke slike tendenser, og få mange gode ringvirkninger, mener han.  

Sterkt miljø i Agder

At arrangementet legges til Agder er ikke tilfeldig. Her har man et tungt miljø innen friluftsterapi, gjennom Abup ved Sørlandet sykehus og Energiverket i Kristiansand kommune. De er kjent for alt fra lavterskel friluftsopplevelser til ekstremturer midtvinters på Hardangervidda.

-Tilbudene her er utviklet på bakgrunn av gode dialoger med deltagere hos oss, og deres ønsker er alltid vårt utgangspunktet, forteller Kalleberg.

-Trengs i vår tid

Ifølge en pressemelding vil første del av verdenskonferansen finne sted i Kristiansand og tett på skjærgården, før den tar veien gjennom Setesdal og avsluttes i høyfjellsterrenget på Hovden.

Bærekraft og miljø blir sentrale tema, og rundt 30 nasjoner vil være representert.

-Vi gleder oss stort til dette, fastslår Kalleberg, som mener friluftsterapi er svært viktig å kunne tilby i vår tid.

-Vi levde i pakt med naturen til inntil 200 år siden og den industrielle revolusjon. Mens vi før var avhengige av naturen for å overleve, så er vi ikke det lenger. Det påvirker vår psykiske helse. Mye av terapien handler om å finne tilbake til relasjonen mellom menneske og natur, sier han.

Forsker på friluftsterapi

Carina Ribe Fernee, som er forsker ved avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus, har gjort følgende funn gjennom sin forskning:

-Friluftsterapi har en helhetlig tilnærming til helse- og bedringsprosesser gjennom fysisk utfoldelse, psykiske prosesser og opplevelser sammen med andre, sier hun.

Les også på napha.no:

Kommenter:

Mer om

nyheter aktivitet.og.fritid fysisk.aktivitet

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen