Amaliedagene 2019

Tid og sted

Oslo, ulike steder

22. august kl 10:00 - 25. august kl 13:00

Arrangør: Amaliedagskomiteen

Arrangementet er gratis og åpent for alle

Amaliedagene er arrangert av mennesker som har egenerfaring med psykiske helsetjenester, og de er en viktig arena for utveksling av erfaringsbasert kunnskap og fagkunnskap om psykisk helse.

Se presentasjon av foredragsholdere og andre bidragsyterepå www.amaliedagene.no

Leder av Amaliedagskomiteen: Haakon Sandøy, mobil 905 31 865
For mer informasjon se amaliedagene.no

Epost: amaliedagene@wso.no
Amaliedagene har også egen Facebook-side.

Program finner du her

Relevante artikler:

Ingen treff...