Selvmordsrisiko og selvmord. Hva gjør vi? – oppfølging og støtte

Fylkesmannen Innlandet og DPS Gjøvik inviterer til den 8. nasjonale krisekonferansen. Vi vektlegger: Brukermedvirkning – Samarbeid med pårørende – Samhandling
Tid og sted

Quality Hotel Strand, Gjøvik

11. november kl 09:00 - 12. november kl 15:15

LES OM KONFERANSEN OG MELD DEG PÅ HER.

MÅLGRUPPE:
Kommuner, Nav, spesialisthelsetjeneste, bruker- og pårørendeorganisasjoner, politi, avtalespesialister, kompetansesentra, utdanningsinstitusjoner og andre som er opptatt av temaet vi tar opp.

Påmeldingsfrist: 1. november 2019

Relevante artikler:

Ingen treff...