Sjølvmordsforebygging innan psykisk helsevern

Kursdag arrangert av RVTS Vest i samarbeid med Helse Bergen.
Tid og sted

Bikuben kurs og konferansesenter, Bergen

11. november kl 08:15 - 11. november kl 15:30

Arrangøren skriver bl a at kurset gir "auka kompetanse for vurdering av sjølvmordsrisiko, auka kunnskap om behandling og tiltak for å forebygge sjølvmord blant pasientar i behandling, samt auka kunnskap om kronisk/tilbakevendande suicidalitet, og suicidalitet ved schizofreni og depressiv psykose."

Påmelding og mer info

Relevante artikler:

Ingen treff...