Konferansen om manglende boevne

Leiligheten er blitt en overfylt brannfelle, støy og søppel preger nærmiljøet. Naboer reagerer og avisene skriver. Fagfolk kaller det «manglende boevne».
Tid og sted

Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen

9. mars kl 09:00 - 10. mars kl 15:00

Arrangør: JobbAktiv

Ulike botilbud er forsøkt men mislykkes. Hvordan kan vi forebygge og hjelpe, slik at mennesker slipper å sirkulere mellom ulike botiltak, helsetjenester og fengselsvesen? Hvordan kan vi gi et varig og godt tjenestetilbud som ivaretar beboeren, og skaper nødvendig stabilitet?

Målgruppe

Konferansen passer for alle som arbeider med vanskelige botiltak; Psykisk helsevern, ROP, tildelingskontor, boligstiftelser, kriminalomsorg og spesialisthelsetjenesten.

For program og påmelding se HER

Relevante artikler:

Ingen treff...