AVLYST: Forebygging av selvskading og selvmord i kommunen

Som en del av arbeidet med implementering av Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvmord og selvskading arrangerer RVTS Nord, NAPHA, RKBU Nord, SANKS og Vivat selvmordsforebygging konferanse om forebygging av selvmord og selvskading.
Tid og sted

Scandic Vadsø

15. april kl 09:30 - 16. april kl 16:00

KONFERANSEN ER AVLYST PGA. KORONAEPIDEMIEN

Konferansen vil ta for seg ulike perspektiver av selvmordsforebygging og selvskading. Dag to består av parallellsesjoner, hvor du kan velge selv hva du vil være med på.

Tema for parallellsesjonene er:

  • Selvmordsforebygging i et folkehelse perspektiv og kommunale handlingsplaner
  • Kurset «Oppmerksom på selvmordstanker»
  • Ivaretagelse av etterlatte etter selvmord i kommunen.

Konferansen er kostnadsfri. Påmeldingen er bindende, dersom du ikke møter opp vil du bli fakturert for dagpakker kr. 560 per dag.

Målgruppe:

Ansatte og ledere innen rus og psykisk helse, skole, skolehelsetjeneste, barnevern, ACT-team, kommunepsykologer og andre kommunalt ansatte.

 

Se program og meld deg på her.

Relevante artikler:

Ingen treff...