Mot til å se - evne til å handle

Tid og sted

Digital konferanse

20. januar 2021 kl 09:00 - 20. januar 2021 kl 14:15

Mot til å se – evne til å handle - i møte med barn i familier der foreldre har psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom.

Arrangør er Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus) / Rogaland A-senter i samarbeid med tverretatlig koordineringsgruppe for konferansen.

Se påmelding og program.

Relevante artikler:

Ingen treff...