Endret: 15. juni 2009
Sammen om lansering
"SAMMEN OM": Steinar Trefjord, Vigdis Os og Tone S. Pedersen presenterer den nye nettsida: "Sammen om".

Samordnet på nett

Samordnet på nett

Den nye nettsiden "Sammen om" er resultatet av samarbeid på tvers av nivåene i det psykiske helseapparatet. Nettsiden skal gjøre det enklere for brukere, pårørende og publikum å finne informasjon om psykisk helse- og rusfeltet i Sandnes.

Nettsiden er et samarbeid mellom Sandnes kommune, Mental helse Sandnes og Stavanger Universitetssjukehus.
- Vi ser for oss at Sammen om skal være en inngangsdør som leder videre. Det skal ikke være en forutsetning at man må ha kunnskap om hvordan tjenestene er organisert for å finne fram, sier Steinar Trefjord, koordinator for psykisk helsearbeid i Sandnes kommune.
Maleri av Aud Klingen Lansert 12. juni
Den nye nettsiden ble lansert 12. juni og er et resultat av en samarbeidsavtale mellom det lokale DPS og Sandnes kommune hvor felles nettside er et av flere samarbeidstiltak. Målgruppen er brukere, pårørende, publikum og fagfolk.  - Vi håper også at siden kan være med å binde fagmiljø og brukermiljø sammen, sier Trefjord.

Egen redaksjon
Det er etablert en egen redaksjon som skal drifte og oppdatere nettsiden videre. I arbeidet med å utvikle nettsiden har de brukt en mal fra Helsedirektoratet om hvordan bygge opp  tilgjengelige nettsteder om psykisk helse. Malen inneholder også forslag til tekster og har bl.a. en pakke med illustrasjonsfoto.  

Lokal samordning
Det fins også andre lokale nettsider om psykisk helse, f.eks. http://www.saltenpsyk.no/ Noen av dem er samlet under oversikten "ressurser og lenker"på NAPHAS nettside, men vi vil gjerne ha kjennskap til flere, hvis de fins. Ta kontakt på kontakt@psykiskhelsearbeid.no  

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen