Endret: 25. januar 2010
Tone Opdahl Mo
PROSJETKLEDER: Tone Opdahl Mo er prosjektleder for kunnskapsbasen.

Personer til testgruppe søkes

Personer til testgruppe søkes

NAPHA skal opprette en kunnskapsbase på nett. Den skal bli en læringsarena hvor man kan finne og bidra med nyttig kunnskap, diskutere og søke etter folk og ressurser. Nå trenger vi psykisk helsearbeidere som kan være med å teste ut basen.

Målet er å skape et verktøy som er nyttig og lett å bruke. For at vi skal få til det er vi avhengig av å få tidlig tilbakemelding på hvordan basen fungerer i praksis, sier prosjektleder Tone Opdahl Mo. Vi trenger derfor psykisk helsearbeidere rundt om i landet som er villige til å sette av litt tid til å teste ut tidlige versjoner av basen.

Slik foregår testene: 
Dere får tilgang til en tidlig versjon av kunnskapsbasen. NAPHA sender ut beskjed når ny funksjonalitet er klar. Deretter får dere en periode der dere skal prøve ut funksjonaliteten. På hver side i basen ligger det lenke til tilbakemeldingsskjema slik at dere kan melde tilbake alt dere synes er rart, det som er vanskelig å forstå, det som ikke fungerer, og gjerne også det som fungerer bra. Målet er at basen skal prøves som en del av det daglige arbeidet slik at vi kan få testet om basen fungerer slik den er tenkt.

Hvilke testpersoner ? 
Du trenger ikke å være spesielt datakyndig eller ha sterk interesse for data. Det er en fordel at du ser nytteverdien av en slik base, og at du ser nytteverdien av å dele kunnskap med andre. I tillegg er det viktig at du jobber i tilknytning til psykisk helsearbeid eller med arbeidsoppgaver som ligger nært opp til psykisk helsearbeid. Vi ønsker  en bred gruppe med folk som jobber på ulike nivå (både ledere og ansatte) og med ulike funksjoner, sier Opdahl Mo.

Interessert ? 
Ta kontakt med NAPHA – kontakt@psykiskhelsearbeid.no. Skriv navn, hvor du jobber, hva som er arbeidsoppgavene dine og en setning om hvorfor du gjerne vil bidra i en testgruppe.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen