Publisert: 29. juni 2010.   Endret: 23. juni 2020
Odd Harald og Arve

Stoff om psykisk helsearbeid ønskes

Stoff om psykisk helsearbeid ønskes

NAPHA er i ferd med å bygge opp en kunnskapsbase på nett. - Vi ønsker innhold fra kommunene, sier fagredaktør Arve Almvik.

Kunnskapsbasen psykiskhelsearbeid.no skal være klar til lansering i løpet av høsten. Den skal være en arena for kunnskapsformidling og læring. Målet er at psykiskhelsearbeid.no skal oppleves som en sentral møteplass for fagfolk og ledere i det psykiske helsearbeidet.

- Vi ønsker at basen skal inspirere, oppleves som relevant og bidra til nytenkning i kommuner og distriktspsykiatriske senter, sier fagredaktør Arve Almvik og Odd Harald Røkenes, faglig rådgiver. Vår ambisjon er å publisere alt fra vitenskapelige artikler og rapporter til praksiseksempler fra fagfolk og brukere sin hverdag. Mer konkret kan dette være publiserte artikler, fagbøker, fagessay, kronikker, evalueringsrapporter, rapporter fra fagutviklingsarbeid, fagverktøy, masteroppgaver, brukerfortellinger, brukerundersøkelser, dokumentarprogrammet og praksiseksempler. 

Lav terskel


- Vi vil ha en bred tilnærming og ønsker at basen skal inneholde et mangfold av kunnskap og innholdstyper. I basen vil det bli mulig å legge inn eksempler fra praksis og formidle erfaringer fra tiltak og tjenester fra kommunene. - Vi ønsker at det skal være en lav terskel for å bidra med stoff, sier de to. 

Innsamling av stoff


De er nå inne i en fase hvor det samles inn innhold til basen som legges inn og struktureres. Dette vil være et kontinuerlig arbeid, og her er vi avhengig av samarbeid med mange aktører, sier Almvik. Vi tror også at det kan være mye interessant stoff å hente ute i kommunene. Noe vet vi om, men vi har ikke oversikten over alt som fins. Derfor går vi ut på denne måten  for å fortelle at vi er interessert i å komme i dialog for å få inn stoff. Sitter dere på skriftlig materiale som for eksempel evalueringsrapporter, beskrivelse av tiltak og tjenester, verktøy, planer, fortellinger etc som kan ha en læringsverdi for andre, vil vi gjerne at dere tar kontakt. I utgangspunktet er vi interessert i alt som er med på å synliggjøre psykisk helsearbeid som praksisfelt, sier redaktøren. 

Dokumentasjon 


For at det arbeidet som gjøres ute i kommunene skal komme andre til nytte, må det dokumenteres. Det vil si at praksisen (tjenestetilbudet el.)blir beskrevet. Vi ønsker å ha et fokus på praksisnær kunnskap, men det trengs nok mer bevissthet og kompetanse på det å dokumentere. Her ønsker vi å spille en pådriver-rolle og vil etterhvert ta initiativ til å bygge opp en slik kompetanse i praksisfeltet, sier Almvik. 

Dokumentasjon av praksis er også en sentral oppgave for temanettverket om mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester. Dette nettverket ledes av Høgskolen i Østfold.  

Brukererfaringer


skal også være å finne i basen. Her samarbeider NAPHA med brukerorganisasjoner og miljøer som jobber med å dokumentere brukerkunnskap og erfaringer.  NAPHA er i ferd med å etablere et eget temanettverk om brukerkunnskap. Her vil et forsknings-/kompetansemiljø få i oppdrag å danne et slikt nettverk sammen med kommuner som er kommet langt på området og aktuelle brukermiljøer. Hensikten er bl.a. å  dokumentere brukererfaringer som skal legges inn i basen. 

Kontakt


De som mener de har materiale som kan være relevant for basen, kan ta kontakt med kontakt@napha.no

 

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen