Endret: 09. september 2010
Ill.foto: Skriving
SKRIVEKURS: Artig å skrive? Nå kan du få anledning til å dokumentere arbeidet dere gjør. Foto. www.colourbox.no

Invitasjon til skrivekurs

Invitasjon til skrivekurs

Har du lyst til å skrive om noe av det dere gjør i jobben slik at andre kan dra nytte av det?

NAPHA inviterer kommuner til skrivekurs for å dokumentere praksis innenfor psykisk helsearbeid.

Skrivekurset er tenkt som to samlinger i Trondheim med skriveveiledning mellom samlingene.

Den første samlingen skal være 24-25.november, den andre i januar. NAPHA dekker utgifter til reise og opphold for en person fra hver kommune.

- Vi tenker oss til sammen 10 kommuner, sier prosjektleder Gaute Strand.

Skrivekurset skal munne ut i minimum ett praksiseksempel fra hver kommune som skal publiseres i NAPHAS kunnskapsbase psykiskhelsearbeid.no.

Erfaringsbasert

Et kjennetegn ved feltet er at mye av praksisen er erfaringsbasert og knyttet til lokale forhold.

NAPHA vil bidra til å dokumentere og tydeliggjøre denne kunnskapen slik at den blir tilgjengelig for andre og bidrar til læring og utvikling på tvers av kommuner og regioner.

- Vår erfaring er at mange kvier seg for å gå i gang med et slikt arbeid. Man er kanskje usikker på om det man holder på med er av interesse for andre og hvordan man skal gjøre det. Kurset vil bl.a. gi deltagerne verktøy slik at skriveprosessen blir enklere, sier Strand.

Lokalbasert

- Hva er det NAPHA ønsker å få dokumentert ?


- Vi ønsker å dokumentere lokalbasert hjelp og tilbud som retter seg mot brukerens hverdagsliv på hans eller hennes arenaer. Tilbud preget av brukermedvirkning, tverrfaglighet og samhandling er interessante. Hjelpetilbudene kan rette seg mot individet, familie og nettverk og/eller grupper. Dette handler om å formidle praksiserfaringer som et ledd i å utvikle kunnskap og forståelse av fagfeltet psykisk helsearbeid. I tillegg er det av interesse å dokumentere hvordan tjenestene er organisert, sier Strand.

- Vi er sikker på at det fins mange tiltak og tilbud rundt omkring i landet som andre kommuner kan ha nytte av å kjenne til og lære av, sier prosjektlederen, som håper på mange søknader til skrivekurset.

Søknadsfrist er 10.oktober, og de som har spørsmål om skrivekurset kan ta kontakt med Gaute Strand på e-post: gaute.strand@samfunn.ntnu.no el tlf. 94181860.

Dersom en kommune ønsker å ha med to deltagere, kan det være rom for det, men da må utgiftene for person 2 dekkes av kommunen selv.

PROSJEKTLEDER: - Ta kontakt hvis du lurer på noe om kurset, sier prosjektleder Gaute Strand. Foto: Frida H. Gullestad.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen