Splitter ny ACT-håndbok

Publisert: 26. november 2010
Oppdatert: 26. november 2010
Gaute med ACT-håndboka
LESESTOFF: ACT-prosjektmedarbeider i NAPHA, Gaute Strand, med den ny håndboken. Foto: Kjell-Ivar Myhr.
LESESTOFF: ACT-prosjektmedarb...

Splitter ny ACT-håndbok

Til utvikling av en norsk ACT-modell

Håndboka er tenkt som en veiledning til teamene og som en kort innføring i ACT-modellen.

Håpet er at den skal kunne bidra i arbeidet med å utvikle en norsk ACT-modell.

"I denne prosessen må håndboken betraktes som en første versjon og langt fra den siste," presiserer Amund Aakerholt i forordet.

Forfatter

Han er bokas forfatter og jobber til daglig som psykologspesialist i Kompetansesenter rus - region øst (KoRus-Øst), som står som utgiver.

"Håndboken må videreutvikles og tilpasses norske forhold," skriver Aakerholt.

I tillegg til en beskrivelse av ACT-modellen, inneholder boken en norsk oversettelse av fidelityskalaen, tre artikler som berører spesifikke kliniske områder og en orientering om utredningspakken og de instrumentene som vil bli brukt.

Oppsøkende

Et ACT-team (Assertive Community Treatment) er et tverrfaglig team som arbeider aktivt oppsøkende utenfor sykehus. Brukere skal få levert alle basistjenester av teamet.

Personer som får hjelp kjennetegnes ofte ved at de ikke makter å gjøre seg nytte av et ordinært tilbud.

Moss har, som de første i Norge, hatt et ACT-team siden 2007.

Inspirasjon

I dag er det etablert 17 ACT-team rundt omkring i landet, og NAPHA er bedt om å bidra til opplæring av ACT-teamene.

I forrige uke ble det åttende ACT-seminaret arrangert i Trondheim, med til sammen 90 deltakere.

I forordet skriver Aakerholt at NAPHAs ACT-seminar "har vært en viktig inspirasjonskilde" i arbeidet med ACT-håndboken.

Nett og papir

Den nye håndboken finnes i både papir- og nettutgave.

Papirutgaven er trykt opp i ett tusen eksemplarer og kan fås ved henvendelse til amund.aakerholt@helse-stavanger.no

Et utdrag av håndboken foreligger i en nettutgave, som du finner i kunnskapsbasen Psykiskhelsearbeid.no eller på nettsidene til KoRus-Øst.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen