Endret: 12. januar 2011
Vanja Valjord Christensen
TA KONTAKT: Bibliotekar Vanja Valjord Christensen ber om historier, erfaringer og refleksjoner fra brukere og pårørende. Foto: Astrid Borchgrevink Lund/Erfaringskompetanse.no

Samler inn erfaringer om psykisk helse

Samler inn erfaringer om psykisk helse

For første gang i Norge

- Ikke nøl om du ønsker å dele dine erfaringer innen psykisk helsefeltet, enten som bruker eller pårørende. Ta kontakt med oss, sier Vanja Valjord Christensen.

Hun er bibliotekar i erfaringskompetanse.no, som skal samle inn, systematisere og gjøre erfaringene tilgjengelige i en ny, nasjonal kunnskapsbase.

- Vi trenger historier, erfaringer og refleksjoner, sier Christensen.

Målet

Målet med kunnskapsbasen er å gjøre ny kunnskap tilgjengelig for samfunnet, og bidra til å skape likeverd mellom erfaring og fag.

Det legges ingen begrensninger på ytringsformene. Både fortellinger, artikler, noveller, dikt, musikk og film skal samles inn.

Materialet vil gjøres tilgjengelig for publikum både i biblioteket og på nettsidene til erfaringskompetanse.no.

Det vil bli søkbart i det nasjonale biblioteksystemet Bibsys, det kan bli brukt i aktuelle nyhetssaker på nettsidene til erfaringskompetanse.no og det kan bli løftet fram i samfunnsdebatten eller forskningen.

Behovet

Christensen mener behovet for en nasjonal og kvalitetssikret kunnskapsbase med bruker- og pårørendekunnskap er stort.

Hun viser til en stor og bred målgruppe: Helse- og sosialpersonell, folk i tjenesteapparatet, utdanningssystemene, studenter, fagfolk og forskere.

Kompetansesenteret håper også at andre brukere og pårørende kan ha nytte av det innsamlete materialet.

- Ved å lese andres historier kan en få en opplevelse av ikke å være alene, få forslag til behandlingsmetoder og få håp om bedring, sier Christensen.

Personvern

Det er opp til hver enkelt bidragsyter å avgjøre om erfaringene skal deles med fullt navn eller anonymt. Ifølge Datatilsynet er innsamlingsmetoden beskyttet av ytringsfriheten og personopplysningsloven.

Du må være 18 år for å kunne bidra til den nye basen med bruker- og pårørendekunnskap. Det er også mulig for bidragsyterne å trekke tilbake sine bidrag, om de i ettertid skulle angre publiseringen.

Nærmere informasjon og skjema for innlevering finnes på erfaringskompetanse.no 

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen