Publisert: 31. januar 2011
Gunnar Vold Hansen
ANALYSE: Prosjektleder Gunnar Vold Hansen er opptatt av å få bedre beskrivelser av analysene som blir gjort før et tiltak iverksettes. Foto: Kjell-Ivar Myhr

Jakter på de gode erfaringer

Jakter på de gode erfaringer

Samling for nasjonalt temanettverk om alvorlig psykisk lidelse

- Vi er ute etter å finne kunnskap som kan hjelpe andre, sier prosjektleder Gunnar Vold Hansen ved Høgskolen i Østfold.

Han snakket om faktorer som påvirker denne kunnskapen, da han innledet på dagens samling.

Høgskolen i Østfold leder - på oppdrag fra NAPHA - arbeidet med det nasjonale temanettverket, som skal være en arena for tverrfaglig kunnskapsutveksling mellom praksisfelt, forskere og brukerorganisasjoner.

Kommuner

Om lag 20 personer fra kommunene Stavanger, Tromsø, Bergen, Kristiansand, Tønsberg, Oslo, Trondheim, Moss, og Rygge deltar på samlingen, som varer i to dager.

Med er også representanter fra RIO (rusmisbrukernes interessorganisasjon) og Mental Helse , i tillegg til NAPHA og Høgskolen i Østfold.

- Det man virkelig lærer av, er sine feil, mener Vold Hansen.

Prøving

Han viste til en undersøkelse, der oppgaven var å sette sammen et IKEA-møbel.

- Det viste seg at alder, kjønn og lignene ikke var relevant for å finne dem som greide oppgaven best, sier Vold Hansen.

- Det var de som prøvde flest mulige løsninger som fikk det best til.

Analyse

Utgangspunktet for en profesjonell virksomhet er ifølge prosjektlederen data om mål, ressurser og behov.

- Det foretas en analyse av dette datagrunnalget før man bestemmer og iverksetter tiltak, sier Vold Hansen.

- Men når en praksis skal beskrives, får vi sjelden vite noe om analysen, bare om utgangspunktet og tiltakene.

Skjevt ut

Prosjektlederen mener dette kan føre til at man kommer litt skjevt ut.

- Vi må i større grad prøve å finne ut hvordan ting har fungert, og hva vi kan formidle til andre om dette.

Han legger vekt på at analysen bygger på både kunnskap og erfaring.

Endring

- Vi lærer av våre erfaringer, enten de er gode eller dårlige, sier Vold Hansen.

Han synes det er fascinerende å høre hvordan praksis har endret seg rundt omkring i de ulike kommunene.

- Det er laget en modell, men den justeres etter de erfaringer man etter hvert gjør seg. Noe av det mest interessante er å få fram hvorfor man har gjort disse justeringene.

Modell

Det er forskere som mener at når en behandling lykkes, så er det bare 15 prosent som skyldes selve metoden.

- Derfor trenger vi å vite mye, mye mer om hva det er som virker, sier Gunnar Vold Hansen og henvender seg direkte til deltakerne på samlingen:

- Dere må hjelpe oss med å finne og beskrive de gode erfaringene, for eksempel ved å samle inn data, føre logg og lignende.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen