Endret: 01. februar 2011
Line H. Holm og Ragnhild Ljungquist
TAR GREP: Line Hagen Holm (til venstre) og Ragnhild Ljunquist i Oppsøkende rusteam Moss/Rygge (ORT) løser problemer alle andre har gitt opp. Foto: Kjell-Ivar Myhr.

Løser de "umulige" sakene

Løser de "umulige" sakene

Oppsøkende rusteam i Moss/Rygge er en suksess

- Teamet er et sikkerhetsnett for alle andre tjenester som ikke fungerer, sier Gunnar Vold Hansen.

Han er prosjektleder for det nasjonale temanettverket om alvorlig psykiske lidelser, og har vært med på en større evaluering av Oppsøkende rusteam i Moss/Rygge (ORT).

Evalueringen er omtalt på Psykisk helsearbeid.no.

- Evalueringen viser at ORT er en suksess. Teamet ordnet opp i saker, der alle andre tjenester sviktet, sier Vold Hansen.

Samling

Nasjonalt temanettverk om alvorlig psykiske lidelser har nå en samling i Trondheim, der Oppsøkende rusteam i Moss/Rygge er nærmere presentert.

Teamet består av en representant fra NAV Moss, en fra NAV Rygge og to representanter fra Sykehuset Østfold. De har til en hver tid ansvar for ni pasienter.

- Det tette samarbeidet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten har vært utfordrende, men spennende. Vi har fått til mye, sier teammedlemmene Ragnhild Ljungquist og Line Hagen Holm.

Ulik plassering

Totalt fire ORT-medlemmer jobber som et team, men er ansatt i tre forskjellige organisasjoner.

Fordelen er blant annet at de kan benytte alle tjenester. 

- Vi jobber direkte med klientene, samtidig som vi fremmer samhandling.

Målgruppe

Målgruppen er de vanskelige sakene, som ingen tidligere har klart å løse.

I utgangspunktet skal ORT være inne i en sak i bare tre måneder.

I løpet av den tiden skal de ha startet arbeidet med en individuell plan, kartlagt alle relevante forhold og samlet sammen til en ansvarsgruppe.

Nettverk

Slik sørger teamet for å etablere et nettverk med folk som er viktige for den aktuelle brukeren.

- Vi skal finne ut mest mulig for å tilrettelegge, og så må vi finne de rette kontaktpersonene, sier Ljungquist og Holm.

- Det ordinære tjenesteapparatet skal overta. Vi må bare sørge for at brukerne vet hvem og hvor.

Er med

Teamet er fysisk med i overgangen til det ordinære tjenesteapparatet.

- Brukerne har godt av den tette kontakten. Det gjør det lettere å møte resten av hjelpeapparatet, sier ORT-medlemmene.

Over 200 brukere har vært innom teamet siden 2007, og mange har fått hjelp til å få et bedre liv.

Registrert

Alle brukerne teamet jobber med blir registrert på Sykehuset Østfold, og får pasientrettigheter.

Teamet har henvisningsrett, og sørger for at ingen av deres brukere blir avvist.

Etter tre måneder skriver teamet en rapport og sykehuset skriver en epikrise.

Tidsbegrensning

- Tidsbegrensningen på tre måneder er satt for å presse oss til å få til noe. Det får oss til å holde et visst tempo, sier Ljungquist og Holm.

De understreker at fristen kan utvides når dette viser seg nødvendig.

Teamet arrangerer fire samlinger i året, der ulike tema gir faglig påfyll og styrker kontakten mellom de ulike samarbeidspartnerne.

Suksessfaktorer

Evalueringsrapporten peker på flere årsaker til ORT-suksessen:

Teamet har brukerfokus og reduserer terskelen for brukerne. Det avlaster andre tjenester og er fleksibel i forhold til å finne løsninger.

Det betegnes som helt avgjørende for denne målgruppen at teamet er oppsøkende.

Agentfunksjon

- Her får brukerne hjelp der de trenger å få hjelp, sier Vold Hansen.

Han framhever det også som en suksessfaktor at teamet har en agentfunksjon, ved at kommunen har representanter inn i spesialisthelsetjenesten og omvendt.

- Kommer du først inn under vingene til ORT, så går de trappene for deg, sier Gunnar Vold Hansen.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen