Publisert: 10. februar 2011
15 ACT-team på Gardermoen (704 x 512)
ACT-NETTVERK: 15 team møtes på Gardermoen. Foto: Lisbeth Christensen.

- Recovery for moderne samfunn!

- Recovery for moderne samfunn!

Rob Mcpherson er som en guru å regne. I dag får 15 team som jobber med alvorlig psykisk syke i Norge opplæring i bruk av Recovery-filosofi.

ACT-team fra hele landet har vært samlet på Gardermoen i går og i dag for å lære om bruk av Recovery i arbeidet med alvorlig psykisk syke mennesker.

- Dette er veldig inspirerende! Teamet vårt har savnet opplæring, og etter denne samlingen vil vi invitere oss selv til å hospitere f.eks en uke. Vi vil lære mer. Det er mange fallgruver og vi trenger å lære av England, som ligger langt fremme på dette området, sier Inger Liv Buflaten til Napha.no.

Rob Mcpherson er hentet inn til denne nettverkssamlingen, som arrangeres av NAPHA, for å holde foredrag, diskutere praktiske eksempler og inspirere.

ACT-team får bruk for Recovery

Buflaten er psykolog, ansatt ved DPS i Aust-Agder. Der arbeider hun i et tverrfaglig team satt sammen av en med merkantil kompetanse, en sosionom og tre sykepleiere med ulike spesialområder.

Satsningen på ACT i Norge er i gang. Ulike yrkesgrupper satt sammen i team skal fange opp den vanskeligste gruppen pasienter - alvorlig psykisk syke som ikke klarer å gjøre seg nytte av de vanlige heletjenestene.

Ruster opp vår menneskelighet

I England har arbeidet med å inkludere alvorlig psykisk syke i arbeid og hverdagsliv gitt gode resultater. Recovery-filosofien har vunnet innpass. Det handler om å legge vekt på mennesket fremfor diagnosen, og det virker.

- Recovery-modellen virker fordi den er progressiv og moderne. Den samsvarer med hva slags forventninger moderne mennesker har til liver, sier Rob Mcpherson.

Recovery krever styrke

Målet er ikke at alle skal bli normale, men å omfavne menneskers iboende kall mot å leve som fullverdige mennesker i ordets dypeste forstand.

Egen bolig, arbeid og et aktivt liv er hva dette kan handle om for folk, uavhengig av diagnose.

- Det er ambsiøst. Det krever styrke av både pasienter og helsearbeidere å arbeide på denne måten, men det må kobles med et realistisk syn. Man må være realistisk med hensyn til hva pasientene kan oppnå, og vi må gi dem tid.

Brukerorganisasjonene har drevet frem denne måten å tenke på innenfor arbeid med psykisk helse i Stor-Britannia.

- Vi jobber humanitært

Psykolog Inger-Liv Buflaten fra ACT-teamet i Aust-Agder kjenner seg igjen når Mcpherson snakker om Recovery. 

- Det virker naturlig for oss, for vi har jobbet i tråd med modellen uten å vite det. Vi er orientert mot pasientene og møter dem der DE er. Vi tenker humanitært, sier Inger Liv Buflaten.

RECOVERY FRA UK: Rob Mcpherson og Inger Liv Buflaten, psykolog i ACT-team Aust-Agder. Foto: Lisbeth Christensen.

Kommenter:

Mer om

nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen