Publisert: 03. mai 2011.   Endret: 04. september 2015
Siv Helen Rydheim, Bikuben

Selvhjelp - et slags mentalt treningsstudio

Selvhjelp - et slags mentalt treningsstudio

- Selvhjelp er en mulighet du kan gripe, ikke et tilbud som gis, sier Siv Helen Rydheim.

Siv Helen Rydheim er prosjektleder for Finnmarksnettverket, som blant annet jobber med selvhjelp.  Torsdag holdt hun foredrag om selvhjelp for kommunene i Vest-Finnmark.

Erfaring med selvhjelp

Rydheim refererte til egen erfaring som deltaker i en selvhjelpsgruppe:

- Etter bare noen uker kjente jeg at jeg greide å endre min tilnærmingsmåte til andre mennesker, forteller hun.

Nyttig for kommunen

Selvhjelp kan være et godt supplement til hjelpetilbudet fra kommunen. Det mente representanter for Nordkapp kommune som deltok på kommunemøtet i Vest-Finnmark i forrige uke. De vil informere om selvhjelp etter å ha hørt foredraget til Rydheim.

- I tillegg kan det bidra til å redusere innleggelser hos spesialisthelsetjenesten om det er kjent og blir benyttet, sier Kommunelege Guri Tuv Brattli i Nordkapp kommune.

Grip muligheten

Selvhjelp sees på som en mulighet du kan gripe, ikke som et tilbud som gis. Det er et slags mentalt treningsstudio, skriver Altaposten i et intervju med Rydheim.

Dette innebærer en større mulighet til å gå inn i en aktiv deltakerrolle i motsetning til å få tildelt en passiv mottakerrolle.

-Selvhjelpsforståelsen gjør at jeg bedre greier å sette grenser. Jeg kan også kjenne på at det kan være smertefullt, men likefullt sette grenser som folk respekterer, sier Rydheim.

Hvem kjenner problemet best?

Det viktigste med selvhjelp er å få bevissthet om eierskapet til problemer og dermed også egne ressurser, mener Rydheim.

- Det å få satt kunnskapen man selv har rundt problemet i fokus, og der i gjennom utløse sine egne ressurser, sier hun.

For hvem?

Selvhjelpsgrupper er for alle som har erkjent et problem som de ønsker å jobbe med i grupper. Alle som føler seg alene, triste, ensomme eller har andre livsproblemer kan kontakte Finnmarksnettverket eller Link Lyngen.

Ulike samarbeidspartnere

Alle selvhjelpsgrupper er selvorganiserte, det vil si lederløse. For å komme i hjelp til å komme i gang med slike grupper kan man kontakte Link Lyngen i Nord-Norge.

Andre viktige samarbeidspartnere kan være: Selvhjelp Norge som du finner her, Bikuben, Veiledningssenter for pårørende i Nord-Norge, Kultursenteret Sisa.

Finnmarksnettverket

Her finner du nyttig informasjon, artikler og lenker om fagfeltene og brukerorganisasjoner.

Informasjon kan du også finne ved å gå inn på Finnmarksnettverket. Dette er en felles nettside for alle i Finnmark som ønsker hjelp til å finne fram til tjenester innenfor fagfeltet rus- og psykisk helsearbeid.

Telefonmøter - anonymitet

De ulike selvhjelpsgruppene i Finnmark har sammen med Link Lyngen, utarbeidet en felles brosjyre for telefongrupper med deltakere fra hele Nord-Norge.

Telefonmøter blir ofte foretrukket av deltakerne fordi det av enkelte kan oppleves som mindre stigmatiserende.

På mindre steder kan det være vanskelig å få nok deltakere for å starte lokale grupper, og her kan telefongrupper også være et alternativ.

Sammensatte grupper

-Når det kommer til selvhjelp, er det minst like nyttig å drive drive selvhjelpsarbeid på tvers av ulik typer diagnoser og problematikk, som det er at minst like virksomt som at folk med samme problematikk eller samme diagnose er i selvhjelpsgruppe, sier Rydheim.

Rydheim oppsummerer hva selvhjelp dreier seg om for den som tar det i bruk: 

  • Jeg eier problemet
  • Jeg har ansvar for endring
  • Jeg eier mulighetene for endring.

Les mer:

Du finner foredraget til Siv Helen Rydheim, en relatevant artikkel om selvhjelpsgrupper. samt "Selvhjelp - en innføring" (på norsk, samisk og engelsk.)

Hva er selvhjelp?
  • Helsedirektoratet har satset på selvhjelp i et folkehelseperspektiv, slik det er beskrevet i Nasjonal plan for selvhjelp
  • Selvhjelp er bl.a en måte å ta aktivt ansvar for egen livssituasjon på. (Hentet fra Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp.)

 

 

Kommenter:

Mer om

nyheter selvhjelp foredrag psykisk.helse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen