Publisert: 16. mai 2011
COLOURBOX561902 (737 x 616)
PÅ SKOLEBENKEN: Lærere i Nord-Trøndelag kurses i psykisk helsearbeid.(ILLUSTRASJONSFOTO: www.colourbox.no)

Lærere på skolebenken

Lærere på skolebenken

130 lærere i videregående skoler i Nord-Trøndelag kurses nå i hvordan de skal hjelpe elever med psykiske problemer.

- Grunnen til denne satsningen er at svært mange ungdommer strever, og at debutalderen for mange psykiske lidelser er i årene de går på videregående skole. Dessuten fungerer behandling og hjelp best tidlig i forløpet.

Dette sier overlege ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) ved Sykehuset Levanger, Jan Egil Wold.

Oppdage og hjelpe

Han påpeker at veien i dag er for lang fra en psykisk lidelse oppstår til man får behandling.

-Det er viktig at ungdom som sliter blir oppdaget, og at den som oppdager vet hvor hjelp finnes. Lærerne er i en god posisjon til å oppdage elever som sliter, og de trenger derfor kompetanse på dette området, mener Wold.

-Godt fornøyd

I mars startet et studium ved Høgskolen i Nord-Trøndelag der lærere får kunnskap både om hvordan de skal oppdage ungdommer som sliter psykisk, og hvordan de kan gjøre noe med problemene. Studiet varer i trekvart år frem til november. Jan Egil Wold skal undervise sammen med psykolog Jo Magne Ingul og mange andre forelesere fra BUP i Levanger.

- Jeg er godt fornøyd med at vi har fått satt sammen dette studiet bare på få måneder. Forelesningene foregår på Stjørdal, Steinkjer og Namsos. Studiet er et samarbeid mellom Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) ved Sykehuset Levanger, forteller han.

Ikke vike unna

Wold sier at de som er prioritert er de lærerne som har med elever å gjøre direkte, altså ikke administrativt personell. Fokus skal ligge på å jobbe direkte med de situasjonene der elevene har problemer.

- Veldig ofte får man en unnvikelsesstrategi, der for eksempel elever som har angst for å delta i gymtimene slipper unna med ulike unnskyldninger i stedet for å få hjelp med å mestre sin angst i den situasjonen de har angst for. Undervisningen skal gi lærerne kompetanse i hvordan de kan gå inn i problemene og hjelpe elevene i stedet for å vike unna, sier Wold.

Fem temaområder

Undervisningen fokuserer på fem temaområder: Angst, depresjon, atferdsproblemer, spiseforstyrrelser, samt ungdom som mangler god omsorg. Målsettingen for hva lærerne skal bli bedre til er tredelt:

- Å øke lærernes oppdagerkompetanse i forhold til de fem problemområdene nevnt ovenfor: Hva er det jeg ser, og hvordan kan jeg bli sikker på at det er slik?

- Øke handlingskompetansen på skolene: Hvordan tilpasse undervisning til en ungdom som sliter?

- Kjennskap til hjelpeapparatet: Hvor søker jeg hjelp, for hvem og når?

Nytt studium

I mars startet et studium ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, der 130 lærere frem til november skal kurses i hvordan de kan oppdage og hjelpe ungdommer som sliter psykisk.

Studiet er et samarbeid mellom Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) ved Sykehuset Levanger.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen