Publisert: 24. juni 2011
Pleier legger hånd på ryggen til en dame
REDUSERE TVANG: Praksisendring må skje i kommunene.

- Lovendring er ikke nok

- Lovendring er ikke nok

Oppmerksomheten må rettes mot det psykiske helsearbeidet i kommunene, hvis tvangsbruken skal reduseres. Det mener leder i NAPHA.

I kjølvannet av at Paulsrud-utvalget la frem utredningen om tvang i psykisk helsevern , har debatten vært for ensidig opptatt av lovsporet, mener Hatling.

-Det er ikke nok å endre loven for å redusere den høye forekomsten av tvangsbruk i psykisk helsevern i Norge, sier han.

Fjerne loven?

Mental Helse og We shall overcome er blant dem som kritiserer Paulsrud-utvalget for ikke å gå langt nok i forslagene til endringer i lovverket.  Målet er å sikre selvbestemmelse og rettssikkerhet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Enkelte tar til ordet for å fjerne retten og plikten til å tvinge noen til behandling. 

 

Les også: - Vi er utålmodige

 

I et nettmøte på Erfaringskompetanse.no onsdag, svarte Kari Paulsrud i går på spørsmål fra leserne.

-Det er svært få som ønsker å fjerne tvangslovgivningen helt. Derimot er det mange som ønsker å redusere bruken av tvang i psykisk helsevern, og sørge for lik praksis over hele landet, sier Hatling.

Kommunene 

-Vi bør rette bikket mot de regionale helseforetakene, som er blitt bedt av Helse- og omsorgsdepartementet om å samarbeide med kommunene om planer for å redusere og kvalitetssikre tvangsbruken, mener Hatling.

Mens Paulsrud-utvalget har sett på tvangslovgivningen, tar den nasjonale strategien for redusert og riktig bruk av tvang i psykiske helsetjenester for seg praksis.

-Her ligger det et stort uutnyttet potensiale, mener Hatling.

Må trekkes inn

Psykisk helsearbeid i kommunene må trekkes inn i dette planarbeidet på en helt annen måte enn vi har sett til nå.

-Det praktiske psykiske helsearbeidet i kommunene vil spille en viktig rolle hvis vi skal klare å redusere blant annet omfanget av tvangsinnleggelser i fremtiden, sier han.

Det er kommunene (fastleger, legevaktsleger m.v.) som henviser til tvangsinnleggelse.

Gir hjelp

De aller fleste som tvangsinnlegges har forut for innleggelsen et eller flere tilbud fra kommunale tjenester.

-Det å unngå tvangsinnleggelser fordrer derfor et tett samarbeid mellom bruker, kommunale tjenester og det psykiske helsevernet, sier Trond Hatling.  

Massiv satsning

Trond Hatling mener det er helt nødvendig med en massiv satsning på lokalt planarbeid for å realisere nødvendig praksisendring.

 -Den sene fremdriften er svært uheldig for oss som er opptatt av et psykisk helsetilbud basert på frivillighet, sier Trond Hatling, leder i NAPHA.

Les mer 

Redusere tvang
  • Paulsrud-utvalgets NOU 2011:9 tar for seg tvangslovgivningen i Norge. 
  • Nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang i psykiske helsetjenester ber om at Helseforetakene i samarbeid med kommunene legger planer. 
VIL UTVIDE DEBATTEN: Trond Hatling mener debatten dreier seg for ensidig om lovverk.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen