Publisert: 28. juni 2011
Vold
KARTLEGGER VOLD: Vold mot ansatte utgjør et stort problem ved Divisjon psykisk helsevern ved St.Olavs Hospital i Trondheim. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no.

827 skader i året

827 skader i året

827 skader på ansatte forårsaket av pasienter er gjennomsnittet de siste 15 årene ved Divisjon psykisk helsevern ved St.Olavs Hospital.

-Hos oss er nesten alle pasientene tvangsinnlagt. Det er folk med dom, eller som vurderes som for farlige til å bo andre steder, sier psykiatrisk sykepleier Stig Emil Johansen ved Brøset Kompetansesenter i Trondheim, til napha.no.

Satt inn tiltak

En stor andel av de registrerte voldstilfellene skjer ved Brøset. Ansatte har fått ødelagt testikler, er blitt påført bruddskader, har måttet sy til dels alvorlige kuttskader og fått tannskader. Ved enkelte tilfeller har volden endt med sykemeldinger, men sykefraværet ved Brøset er lavt forholdene tatt i betraktning. Senteret har satt inn flere tiltak:

  • Kartlegging av pasienter gjennom kartleggingsverktøyene S.T.A.R.T. og SOAS
  • Høy bemanning. Alltid en ansatt per pasient
  • Klare rutiner for håndtering av voldsepisoder
  • Kurs i konflikthåndtering
  • Relasjonsbyggende tiltak som turer og trening sammen med pasienter
  • Fjerning av alle våpen og skadegjenstander ved innleggelse

Tallene svinger

Selv om den rapporterte volden ligger høyt, har den gått ned siden toppåret 1997 da det ble meldt om 1267 skader.

-Det kan tenkes at nedgangen skyldes tiltakene som er satt inn. Men disse tallene svinger veldig, og er i stor grad avhengige av hvilke personer som er innlagt til enhver tid, sier Stig Emil Johansen til napha.no.

Personavhengig

Avdelingssjef ved sikkerhetsavdelingen på Brøset, Karl Henrik Melle, utdyper:

-Vi har i perioder pasienter som står for 90 prosent av skadene på ansatte, sier Melle til nettsiden stolav.no.

Selv om Brøset jobber med å kartlegge flest mulig tilfeller, understreker Melle at det er snakk om en betydelig underrapportering.

Føler seg trygg

Til tross for at slag, spark, kloring, biting, lugging og spytting er en del av hverdagen for ansatte ved Brøset, føler Stig Emil Johansen seg trygg på jobb. 33-åringen har vært på Brøset i 10 år, og jobbet tidligere innen psykisk helsevern på kommunalt nivå.

-Siden vi har en såpass god kartlegging av pasientene vet vi hva som møter oss når vi kommer på jobb. Vi har også alltid nok folk til å håndtere episodene som dukker opp, forteller Johansen.

-Relasjonsbygging viktig

Det å bygge gode relasjoner til pasientene mener han er avgjørende for å få ned antall voldsepisoder.

-Å gjøre positive aktiviteter sammen med pasientene, og bygge et tillitsforhold, ser vi klare resultater av, sier Johansen til napha.no.

Samhold i staben

Johansen trekker dessuten frem samholdet i staben, og måten man jobber med voldelige situasjoner i etterkant, som viktige faktorer for å gjøre voldssituasjonene mindre belastende for de ansatte.

– Det aller viktigste er å huske at pasientene her er syke, og det er viktig å ha forståelsen for at det er på grunn av sykdommen at de slår. Samtidig innrømmer jeg at man blir lei av voldelige situasjoner dersom det skjer ofte over kortere perioder, men da er det viktig at ansatte støtter opp rundt hverandre, sier han til stolav.no.

 

 

 

 

 

REGISTRERER SKADER

De siste 15 årene er det i snitt registrert 827 skader på ansatte ved Divisjon psykisk helsevern ved St.Olavs Hospital i Trondheim. Man regner med en klar underrapportering.

I 2010 ble det meldt inn 826 skadetilfeller, mot 1267 i 1997.

VOLDSUTSATT PÅ JOBB: Stig Emil Johansen, psykiatrisk sykepleier.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen