Publisert: 12. juli 2011
Måltid, fisk
PÅ HØRING: Kosthåndboken - oppfyller den målsetningene?

Kosthåndbok på høring

Kosthåndbok på høring

Veileder for kost i helseinstitusjoner skal tre i kraft i 2012. Vil du påvirke innholdet?

Mat er en viktig del av pasientbehandlingen og kan ved enkelte sykdommer være den eneste behandlingen, skriver Helsedirektoratet.

Dette er en av grunnene til at handlingsplanen for bedre kosthold i befolkningen blir fulgt opp med en ny håndbok.

Kosthåndboken - veileder i ernæringsarbeid i helse og omsorgstjenesten blir en revidert utgave av retningslinjer for kosthold i helseinstitusjoner, utgitt av Statens ernæringsråd. Det tas sikte på at den nye håndboken skal tre kraft våren 2012.

Du kan påvirke innholdet!

Hvis du eller ditt arbeidssted er blant høringsinstansene, kan dere gi tilbakemeldinger innen 1. oktober, og dermed være med på å påvirke innholdet.

  • Les mer om høringen her.

Håndboken skal brukes som et praktisk hjelpemiddel for f.eks planlegging av måltider og mattilbud. Den skal også gi anbefalinger om matvarevalg ved ulike diagnoser og problemstillinger.

Hvilket kosthold hjelper?

Kostholdshåndboken skal være en håndbok for ledere, kjøkkenpersonell og helsepersonell i hele helse og omsorgstjenesten.

Formålet er å skape gode mattilbud, kartlegge ernæringsstatus og gi tilpasset kosthold og ernæring som behandling. 

Frist for høringen er 1. oktober.


 

 

 

 

 

 

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen