Endret: 08. august 2011
Nettsiden helsebiblioteket.no
PÅ NETT I HØST: På helsebiblioteket.no legges i høst ut en ny retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med samtidig rusavhengighet og psykiske lidelser (ROP).

ROP-håndbok på nett

ROP-håndbok på nett

Rutiner og ansvar i behandlingstilbudet til rus- og psykiatripasienter blir snart tilgjengelig.

Blir behandlingstilbudet til rus- og psykiatripasienter bedre om rutiner og ansvar foreligger elektronisk, enn i papirversjon?

-Ja, mener Merete Møller, fagkonsulent og prosjektleder for Nettstøttet endring på fagfeltet rus- og psykisk lidelse, engasjert av KoRus-Øst.

Hun er til vanlig ansatt ved avdeling for rusbehandling ved Sykehuset Østfold.

Kommer til høsten

Snart innføres en ny retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med samtidig rusavhengighet og psykiske lidelser (ROP). Planen er at den skal være klar til lansering høsten 2011. Dette skal blant annet erstatte dobbeltdiagnose-begrepet.

Møller jobber med å lage et elektronisk oppslagsverk av retningslinjen. Dette er ett av flere grep rundt implementeringen som skal gjøre retningslinjen tilgjengelig og bidra til at den blir tatt i bruk.

Brukervennlig

Retningslinjen har tre hovedområder: 

• Informasjon om ROP-lidelser og ansvar.

• Anbefalte metoder for kartlegging og diagnostisering.

• Anbefalt psykososial behandling og oppfølging.

Møller mener elektronisk utgave vil legge til rette for bedre pasientarbeid, fordi retningslinjen blir konkretisert og delt opp. Det vil være med på å gjøre den mer brukervennlig, samtidig som ansvarsplassering og samhandling vil kunne komme tydelig frem.

Første i Norge

Utgaven vil ha direkte lenker til: 

• Kunnskapsressurser

• Skåringsverktøy

• E-læringsmoduler

• Andre nettressurser der det er naturlig.

• Informasjon om brukermedvirkning

• Relevante nettsteder

Det er første gang det lages elektronisk utgave av en retningslinje som denne i helsevesenet i Norge. Hele retningslinjen er gjengitt i den elektroniske versjonen, hvor man også kan få tilgang til utskrift i pdf-format. 

– Mange synes det er lettere å jobbe med informasjon på nettet. Samtidig er det en forventning om at ”alt” skal finnes på nett, sier Møller.

E-læring

Retningslinjen skal legges ut på helsebiblioteket.no. Helsebiblioteket har publisert et lite sett elektroniske retningslinjer fra 2010, og arbeider med å gjøre brukervennligheten stadig bedre. Elektroniske versjoner av AUDIT, DUDIT, ALKOHOL-E og DUDIT-E vil være å finne i retningslinjen etter hvert.  Annen informasjon som blir å finne er:

  • Litteraturlister
  • Fotnoter
  • Forklaring av forkortelser 
  • Hvem har ansvar for hva i ROP

Det skal knyttes E-læring til bruken av verktøyene. Her vil det bli lagt vekt på samtalen mellom den ansatte og pasient/bruker/klient, med utgangspunkt i teknikker fra motiverende intervju. Utviklingen av E-læringsopplegget gjøres av KoRus-Øst i samarbeid med Apropos internett. 

-Godt verktøy

– Et godt og praktisk verktøy i hverdagen som alltid blir lett å finne, er Møllers konklusjon.

– Ta deg tid til å bli kjent med retningslinjen og nettstedet når den kommer til høsten, legger hun til.

 

NY RETNINGSLINJE
  • Høsten 2011 skal etter planen Retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med samtidig rusavhengighet og psykiske lidelser (ROP) være klar til lansering.
  • Det jobbes med å lage et elektronisk oppslagsverk av retningslinjen.
Prosjektleder Merete Møller.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen