Publisert: 14. september 2011
Bård Paulsen, SINTEF Helse
BÅRD PAULSEN: -Kommunen får en ny rolle som krever mer styrke og kompetanse.

-Store utfordringer for kommunene

-Store utfordringer for kommunene

Med Samhandlingsreformen vil spesialisthelsetjenesten skrelle av seg oppgaver - som kommunehelsetjenesten må takle.

-Har kommunene ressursene og kompetansen som skal til for å håndtere og løse alle problemstillingene de kommer til å få i hendene, spør Bård Paulsen.

I dag holdt Bård Paulsen, forsker ved Institutt for samfunnsmedisin i SINTEF Helse, innledningsforedraget på et miniseminar for NAPHAs referansegruppe.

Referansegruppen skal komme med innspill til hva NAPHA kan eller bør gjøre for å styrke kommunene i møtet med Samhandlingsreformen.

Konsekvenser av reformen

Spesialisthelsetjenesten kommer til å spisse seg inn på de spesialiserte oppgavene. Kommunehelsetjenesten får flere oppgaver og større ansvar.

-Arbeidsoppgaver knyttet til diagnostikk/behandling, pasientopplæring, kronikeromsorg og rehabilitering vil sige over til kommunehelsetjenesten, skisserer Paulsen.

Dette er noen av de viktige endringene som vil komme som en konsekvens av Sammhandlingsreformen.

Kommunenes områder

I foredraget oppsummerte Paulsen også områdene der kommunehelsetjenestens innsats blir viktig:

 • Før sykehusopphold
 • Etter sykehusopphold
 • Mer vekt på forebyggende arbeid
 • Styrket legetjeneste i kommunen
 • Lærings- og mestringstjenester
 • Tverrfaglige team – særlig rettet mot kroniske sykdommer

- Hovedutfordringene i dag er at helsetjenestene er for fragmenterte, at befolkningen blir eldre og at det gjøres for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom, mente Paulsen.

Spørsmålet nå er hvordan samhandlingen kan bli bedre for at pasientene skal få rett behandling - på rett sted - til rett tid.

Hva mener du?

 • Hvilke profesjonsmotsetninger kan gjøre det vanskelig? 
 • Hvordan skal vi skape helhetlige tjenester?
 • Hvordan skal brukermedvirkning bidra? 
 • Får kommunen kapasitet til å drive forebyggende arbeid?
 • Hvordan skal kompetansen økes?

Dette var noen av spørsmålene som ble stilt i diskusjonen etter foredraget.

Vi vil gjerne høre DINE innspill i kommentarfeltet under artikkelen!

 

 

 

 

 

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen