Publisert: 19. september 2011
Solbjørg Talseth, leder i Selvhjelp Norge og Hilde Andresen, rådgiver hos LINK Oslo
BYGGER PÅ INITIATIV: - Vi må ikke institusjonalisere selvhjelpsarbeidet, sier Solbjørg Talseth (t.v.) og Hilde Andresen (t.h.)(FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA)

- Selvhjelp i hele landet

- Selvhjelp i hele landet

Det siste av Selvhjelp Norges i alt sju distriktskontorer skal være på plass i 2012.

-Fra da av dekker vi hele landet. Vi skal gi informasjon om selvhjelp og stimulere lokale møteplasser, som igjen skal sette i gang selvhjelpsgrupper, sier Hilde Nøkleberg, rådgiver i Selvhjelp Norge.

NAPHA besøker Selvhjelp Norge i dag, som en del av en tre dager lang studietur. Tidligere i dag besøkte NAPHA SEPREP.

Selvhjelpsgrupper

-Selvhjelpsgrupper er for alle som har et problem de har behov for å gjøre noe med, sier Solbjørg Talseth, leder i Selvhelp Norge.

Sammensetningen av gruppene er ikke tilfeldig. Det fungerer for eksempel best hvis deltakerne ikke kjenner hverandre fra før og ikke møtes utenom arbeidet med selvhjelp i gruppene.

-Et viktig prinsipp er også at gruppene er satt sammen av folk med ulike problemer, som kun har det til felles at alle har noe som gjør at de ikke mestrer livet så godt, sier Talseth.

Problemer?

Problemer? Ensom? Trist? Ring LINK Oslo står det på store bannere på bussene i byen. LINK Oslo driver kampanje. Og det virker.

-I år er 21 selvhjelpsgrupper bestående av 5-8 kvinner og menn er i gang, på dagtid og på kveldstid her i Kirkeveien i Oslo. En ny gruppe begynner førstkommende onsdag, forteller Hilde Andresen. 

Flere møteplasser

I tillegg til LINK OSLO er LINK Lyngen i Finnmark kommet langt i arbeidet som lokal møteplass for selvhjelpsgrupper.  De ansatte ved distriktskontorene til Selvhjelp Norge skal bidra til å etablere slike.

Hva er selvhjelp?

På oppdrag fra Helsedirektoratet setter Selvhjelp Norge Nasjonal plan for selvhjelp ut i live. Målet er å gjøre selvhjelp som verktøy tilgjengelig for flere.

Selvhjelp er:

  • å bli kjent med seg selv
  • å ta ansvar for eget liv
  • å ta utgangspunkt kunnskap om eget problem
  • å sette seg i stand til å be om, og ta i mot hjelp
  • å starte en endringsprosess

 

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen