Publisert: 30. september 2011
Redaksjonssekretær
Redaksjonssekretæren i Tidsskrift for psykisk helsearbeid samarbeider med tidsskriftets redaktør og forlaget. Illustrasjonsfoto: colourbox.no.

Søker redaksjonssekretær

Søker redaksjonssekretær

Tidsskrift for psykisk helsearbeid søker ny redaksjonssekretær. Søknadsfristen er 24.oktober.

Oppstart er i november. Oppdraget er honorert med 9000 kroner per hefte.

Tidsskrift for psykisk helsearbeid utkommer fire ganger i året, og retter seg mot kunnskapsformidling.

Eneste innen sitt felt

"TPH formidler teori, forskning, fagutvikling, klinisk erfaring og debatt innen psykisk
helsearbeid. Tidsskriftet er Nordens eneste tidsskrift innen sitt felt. Tidsskriftets formål er
å være representativt for ulike tradisjoner og perspektiver på psykisk helse og bidra til debatt
innen fagfeltet.", står det i stillingsannonsen.

Varierte oppgaver

Redaksjonssekretæren samarbeider med tidsskriftets redaktør og forlaget. Arbeidsoppgaver består i å delta i redaksjonens planleggingsarbeid, og oppfølging av bidragsytere etter avtale
med redaktør.

Redaksjonssekretæren er redaksjonens kontaktperson med forfattere og forlag i
manusbearbeidings- og produksjonsprosessen, og har ansvar for korrektur og stiling av manuskriptene for produksjon (opplæring gis).

Frist 24.oktober

Søknad sendes pr. e-post innen 24. oktober 2011 til naima.mouhleb@universitetsforlaget.no.

FORSIDE: Tidsskrift for psykisk helsearbeid.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen