Publisert: 04. oktober 2011
Puslespill
Betegnelsen ”psykisk helsefeltet” passer mye bedre enn ”psykisk helsevern” på dagens situasjon og utfordringer: I et felt er mange aktører og mange problemstillinger kontinuerlig i spill, skriver NAPHA-blogger Odd Volden. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no.

Fra Lundekvam til Handikapforbundet

Fra Lundekvam til Handikapforbundet

Fra eks-fotballspiller Claus Lundekvams arbeid for andre med rusproblemer, til Norges Handikapforbunds likemannsstrategi: Brukererfaring står sentralt i Odd Voldens nyeste blogginnlegg.

-Lundekvam fikk hjelp på en avvenningsklinikk i Sør-England. I dag er han fotballekspert og sitter i studio under TV2s Premier League-sendinger. Han er også en ressursperson for andre som sliter, skriver Odd Volden i sitt nye blogginnlegg på napha.no.

Han siterer en uttalelse Lundekvam hadde i Aftenposten 26.september:

-Jeg er konsekvent på at de som har avhengighetsproblemer, enten det dreier seg om alkohol, narkotika eller gambling, må ha hjelp fra en som har vært gjennom det samme.

Var på studiebesøk

Volden var nylig sammen med resten av NAPHA på studiebesøk til Oslo. Under en festmiddag for å markere NAPHAs treårsdag var Rosenborgs samtidige målkalas i en kamp mot Start samtaletema, og det var her Volden fant inspirasjon til eksempelet fra fotballverdenen. 

-Positiv utvikling

Gjennom de mange besøkene og konferansene under studieturen fikk Volden dessuten se positive tendenser, der brukerkompetanse tillegges stadig større vekt innen psykisk helsefeltet.

-Det skjer heldigvis en positiv utvikling på dette området. 21. september deltok jeg på en konferanse i regi av Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS). Jeg ledet blant annet en panelsamtale om å være brukermedvirker og erfaringskonsulent, skriver Volden, og fortsetter:

-Jeg (og de andre i salen, etter evalueringen å dømme) opplevde det som veldig positivt og interessant å høre hvor kunnskapsrike og reflekterte brukerrepresentanter og erfaringskonsulenter vi har.

Kan lære av andre

Samtidig mener Volden at brukerorganisasjoner innen psykisk helsefeltet har noe å lære av for eksempel funksjonshemmedes organisasjoner:

-For et par uker siden holdt jeg et foredrag på Norges Handikapforbunds (NHF) årlige likemannskonferanse. Det er mitt inntrykk at vi kanskje ikke har et like bevisst forhold til tradisjonelt likemannsarbeid på psykisk helsefeltet, mener Volden.

-Kontinuerlig spill

Volden ser mange grunner til å nedbetone oppfatningen av fagfolk som aktive ytere og brukere som passive mottakere.

-Derfor passer da også betegnelsen ”psykisk helsefeltet” mye bedre enn ”psykisk helsevern” på dagens situasjon og utfordringer: I et felt er mange aktører og mange problemstillinger kontinuerlig i spill, påpeker han.

Engelsk veiviser

Han fremhever også den engelske forskeren Rachel Perkins, som holdt innlegg under en konferanse der mange NAPHA-ansatte var til stede i forbindelse med studiebesøket til Oslo.

Perkins er opptatt av at mennesker med psykiske lidelser må få mulighet til å være i jobb. Hun utfordrer den tradisjonelle tanken om at man først må behandle og deretter hjelpe folk ut i jobb. I stedet bør man få hjelp til å komme ut i jobb med en gang, for deretter å få hjelp og støtte der.

-Stort ansvar

-Jeg berørte noe liknende i et foredrag jeg holdt under Schizofrenidagene i Stavanger i fjor, skriver Volden, og siterer fra eget foredrag:

Den som tar et menneske ut av sitt nettverk og ut av de ordinære arenaene, har ansvaret for å få mennesket inn igjen også. Det betyr at helsesøstre, fastleger, legevaktsleger, psykologer og andre psykisk helsearbeidere påtar seg et enormt ansvar når de tar i mot, henviser, diagnostiserer og behandler enkeltmennesker. Sjansen er nemlig stor for at man tømmer det aktuelle nettverket for ressurser istedenfor å styrke det når man intervenerer overfor enkeltmennesker.

NAPHA-blogger Odd Volden.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen