Publisert: 28. oktober 2011
Voksen og barn holder hverandre i hånden
PÅRØRENDE GLEMT: -17 år senere, da jeg endelig sa farvel til alle ”psykoterapier”, innleggelser og andre tjenester, hadde min sønn og hans mor ennå ikke møtt noen av mine ”terapeuter”, skriver Odd Volden. Illustrasjonsfoto. www.colourbox.no

Lett å glemme barna

Lett å glemme barna

Jeg håper at flere psykisk helse-aktører interesserer seg for psykisk helse-utfordringer som knytter seg til barn og unge, skriver NAPHA-blogger Odd Volden.

I sitt nye innlegg Lett å glemme barna, hevder Volden at vi fortsatt har lett for å glemme barn og unge på psykisk helsefeltet.

Pårørende glemt

Han trekker fram sin egen sønn som eksempel:

-Min sønn ble født året etter at jeg hadde min første time med ”psykoterapi”. 17 år senere, da jeg endelig sa farvel til alle ”psykoterapier”, innleggelser og andre tjenester, hadde min sønn og hans mor ennå ikke møtt noen av mine ”terapeuter”. Og det som verre er, i den grad noe kan være verre enn det; min sønn hadde knapt vært et tema for ”terapeutene” noen gang, skriver Volden.

Mangler kunnskap og rutiner

Han trekker frem flere eksempler fra NAPHAs kunnskapsbase psykiskhelsearbeid.no. Artiklene omhandler blant annet manglende kunnskap i hjelpeapparatet om barn og unges behov når en av foreldrene er psykisk syk, og også manglende rutiner for oppfølging av barna.

Volden siterer blant annet denne artikkelen:

Ved flere avdelinger er det tilfeldig om pasientens barn blir fulgt opp med tiltak og tilbud. Fagfolk i det psykiske helsevernet for voksne er usikre på hvordan de skal snakke med barna, og tematiserer i liten grad barn- foreldreforholdet i sine samtaler med pasienten. Mange behandlere understreker behovet for kompetansehevning på dette feltet.

Fallitterklæring

-Det bør være unødvendig å understreke at også denne usikkerheten er en fallitterklæring, tatt i betraktning de direktivene som er gitt og de ressursene som er tilført disse tjenestene de siste årene, mener Odd Volden.

Lyspunkt

Helt mørkt er det likevel ikke, mener Volden:

-Men på dette området finnes det i hvert fall ett lyspunkt: BarnsBeste er et nasjonalt kompetansenettverk som ”... samler inn, systematiserer og formidler kunnskap og metodikk, med formål å forebygge og behandle problemer hos barn med foreldre som er rammet av sykdom og/eller rusproblemer, skriver han.

Oppfordring

Han oppfordrer til sterkere fokus på barn og unge innen psykisk helsefeltet:

-Jeg håper at flere psykisk helse-aktører interesserer seg for psykisk helse-utfordringer som knytter seg til barn og unge. Vi må ikke glemme at voksne bare er barn som har blitt eldre. Vi voksne er kanskje en majoritet i alderstyranniet, men vi er ikke en egen rase eller folkegruppe adskilt fra barn og unge, selv om vi ofte oppfører oss slik, skriver Volden.

NAPHA-blogger Odd Volden.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen