Endret: 08. oktober 2015
CIM G0282 Raskere tilbake, betania malvik

I JOBB IGJEN: Ved Enhet for Raskere Tilbake ved Betania Malvik møtte Ronny Aunhaug andre i lignende situasjon og fikk faglig hjelp. Han er nå tilbake i arbeid. T.h.:Nora With, en av lederne i refleksjonsgruppa. FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA

Effektivt behandlingstilbud

Effektivt behandlingstilbud

Over åtti prosent av deltakerne ved «Raskere Tilbake» på Betania Malvik i fjor, som hadde som mål å komme tilbake i jobb igjen ved utskriving, lyktes.

- Vi er svært fornøyde med resultatene. Fra inn- til utskrivning så vi også stor nedgang i symptomer som depresjon, tvangstendens, søvnproblematikk, somatisering og angst, sier nestleder Vera Wostryck.

Sa alltid ja

Napha.no møter Ronny Aunhaug fire uker etter utskriving. Aunhaug møtte veggen etter mange år med hardt arbeidspress. Når noen trengte hjelp til å male hytta eller legge flis på badet, var han på pletten. I tillegg var det underbemanning på jobb og mange deadliner.

- Jeg har alltid vært en ja- type. Jeg kunne stå opp klokka tre på morgenen for å få gjort unna ting før de andre kom på jobb. Etter å ha hentet barn i barnehagen, var jeg ganske tom. Lunta ble kort. En dag sa det stopp, forteller Aunhaug.

To veier inn

Behandlingstilbudet ved Enhet for Raskere Tilbake ved Betania Malvik retter seg mot personer med lettere psykiske og sammensatte helseplager. Det er to veier inn for å delta:

 1. Gjennom ordningen «Raskere Tilbake». Gjelder personer som er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt – og som har en arbeidsgiver. Målet å være helt eller delvis i jobb igjen ved behandlingens slutt.
 2. Arbeidsrettet rehabilitering for sykemeldte og personer som mottar arbeidsavklaringspenger. Det er ikke et uttalt mål om å gå rett ut i jobb igjen etterpå.

Ikke nok med psykolog

Aunhaug tilhører den første gruppen. I dag er han tilbake i åtti prosent jobb. For Aunhaug har det vært avgjørende at tilbudet spenner så vidt.

- Bekjente som har vært i en lignende situasjon, har fått tilbud om psykolog en gang i uka, og det har vært det. For meg ville det ikke vært tilstrekkelig, sier han.

Gikk for egen ide

Wostryck tror suksessformelen er intensiv, poliklinisk behandling som foregår over et bredt spekter.

- Helheten i tilbudet og de ulike faglige tilnærmingene gir til sammen gode resultater. Det er en vi- følelse mellom deltakere og ansatte.  Helt fra starten av var vi opptatt av å lage et bredt opplegg, med grupper, samtaler og fysisk aktivitet. Deltakerne skulle ikke settes inn i en pasientrolle, sier hun.

Grupper er basalt

Brukerne av tilbudet har problemstillinger som angst, depresjon, utbrenthet, stor belastning over tid. Sorg. Tap. Arbeidskonflikter.

- Jeg pleier å si at det er folk flest som er her, sier gestaltterapeut Nora With, som er en av de to lederne i refleksjonsgruppa. Grupper er basalt i behandlingen, og deltakerne har tilbud om psykomotorisk gruppe, trimgruppe og turgruppe. I tillegg er det basseng egentrening.

Kan lege sår

I refleksjonsgruppa får deltakerne møte andre i lignende livssituasjon.

- Vi skaper en arena hvor det er mulig å snakke om eget liv, et sted for å bli hørt, sett og forstått. Da kan forandringer skje. Jeg blir meg i møte med deg. Svært mange psykiske skader er knyttet til det relasjonelle. Nye relasjonelle erfaringer kan bidra til å lege skadene, sier Nora With.

Gruppetilbudene er frivillige. Aunhaug deltok i turgruppa og refleksjonsgruppa.

- Gud bedre, hvor godt du blir kjent med deg selv. Å ha andre mennesker rundt seg i en slik setting var først skummelt. Så ble det positivt og godt, forteller Aunhaug.

Fysisk aktivitet hjelper

Turgruppa er hjertebarnet til Wostryck.

- En dag i uka er vi ute og går, gjerne til lokale turmål. Fysisk aktivitet er viktig fordi det hjelper mot depresjon og gir mestring. Det er svært virksomt for folk som har isolert seg og vært mye i ro. Nå kan de komme på jobb og fortelle kollegaene at de har vært på Forbordsfjellet, sier hun.

Var anspent

Aunhaug fikk også psykomotorisk fysioterapi og samtaler med psykolog og kontaktperson.

- Da et tema dukket opp, kunne det følges opp hos neste behandler. Årsaken til at jeg møtte veggen er ikke bare jobben. Jeg stiller store krav til meg sjøl og har hatt vanskelig for å si nei. Både timene med psykologen og fysioterapeuten har hjulpet meg videre. Første timen med fysioterapeuten prata vi stort sett, og hun tok litt på meg. Da bare bøtta det ut. Jeg ante ikke at jeg hadde vært så anspent, sier han.

Lærte å sette grenser

Før Aunhaug gikk på smellen, drev han med hard trening. På Betania Malvik fikk han jobbet med seg selv som type, blant annet med tempo.

- Før var trening et jag. Her skulle vi gå, ikke springe. Vi gikk og pratet med de andre. Jeg så naturen på en annen måte, sier Aunhaug, som fremdeles trener, men med en annen ro. Nå tar han sikte på et godt liv, med full jobb og større evne til å koble av mellom slagene. Han vil fortsette med å være en som liker å hjelpe, men har lært sette grenser.

- All ære til de ansatte ved Betania Malvik. De ga meg en følelse av at de er genuint interessert og glad i meg. Jeg føler at jeg har fått meg nye venner, sier han.

 Evaluering av 2010

 • 21 av deltakerne som har kommet inn på tilbudet via ordningen «Raskere Tilbake» er i full jobb ved utskriving. En deltaker er tilbake i 80 prosent. Fire deltakere er mellom 40 og 80 prosent tilbake i jobb. Tre deltakere er fortsatt 100 prosent sykemeldt. En deltaker er aktivt sykemeldt.
 • Tre til seks måneder etter utskriving er 25 deltakere helt eller delvis i jobb, en deltaker har arbeidsavklaringspenger. De resterende fire har man ikke status på ved evalueringen.
 • Ved inn- og utskriving blir deltakerne screenet med symptomsjekklisten SCL-90R. Ved innskriving ble det rapportert om betydelige symptomer på psykisk lidelse, særlig ble det scoret høyt på skalaene for depresjon, tvangstendens, søvnproblematikk, somatisering og angst. Ved utskriving så man en bedring på alle skalaene; på de fleste en reduksjon av score på over 50 prosent på gruppenivå.

 

Raskere Tilbake ved Betania Malvik
 • Helhetlig, intensivt, poliklinisk behandlingstilbud med varighet 16-18 uker.
 • Deltakerne møter andre i lignende situasjon.
 • Man jobber med kropp, tanker, følelser og relasjoner.
 • Fokus er på muligheter, ressurser og endring.  
 • Til enhver tid har ordningen rundt 25 deltakere.
 • Flere er i jobb mens de deltar på tilbudet.

LES OM Raskere tilbake -et jobbrettet behandlingstilbud ved Betania Malvik på Psykiskhelsearbeid.no

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen