Endret: 11. november 2011
Alain Topor, psykolog, forsker og foredragsholder  - på Samhandlingskonferansen 2012
PESSIMIST: -Ikke for å gjøre dere deprimerte. Men hvis Norge lykkes med å gi brukerne reell makt i samhandlingen så vil det være unikt i verdenssammenheng, sa forsker og psykolog Alain Topor under NAPHAs samhandlingskonferanse på Gardermoen 11.november.(FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA)

-Risikerer institusjoner på nytt

-Risikerer institusjoner på nytt

-Jeg frykter at Norge med samhandlingsreformen kan få institusjoner igjen, ikke i form av bygninger, men som et system der myndighetene har for stor kontroll på brukernes liv, sier Alain Topor.

Den kjente fransk-svenske forskeren, psykologen og foredragsholderen Alain Topor advarte mot for mye samhandling, da han 11.november holdt innlegg på NAPHAs konferanse "Samhandling om mennesker med alvorlige psykiske lidelser".

Samhandling - tema i 60 år

-Det har vært snakket om samhandling i minst 60 år. Hvilke grunner kan det da være til at man ikke samhandler mer, spurte Topor, og svarte selv retorisk:

-Er det fordi ansatte innen psykisk helsefeltet er onde? Trege og lite omstillingsvillige? Dumme? Eller er det kanskje fordi de har oppdaget at det finnes gode grunner til å ikke samhandle, spør Topor.

Fortrolighet viktig

Han bruker et eksempel:

-Som behandler oppnår man noen ganger en god relasjon til en bruker. Kanskje forteller brukeren at hun eller han jobber svart for å få det til å gå rundt økonomisk. Skal det da være behandlerens rolle i samhandlingens ånd å spre denne informasjonen rundt i systemet? Jeg tror ikke det er hensiktsmessig, mener Topor.

Feil effekt

To måneder før Samhandlingsreformen trer i kraft i Norge kom Topor dermed med en liten brannfakkel. Han ser flere grunner til at mer samhandling kan være feil vei å gå:

-Det sies at samhandling skal være til brukernes beste. Men det som lett skjer er at systemet i stedet får alt for stor oversikt og kontroll over brukerens liv, mener Topor.

Institusjoner på nytt?

Han frykter en ny type institusjonalisering:

-Vi vil nok ikke få tilbake de store, gamle institusjonsbygningene. Men når systemet har kontroll på alle deler av brukernes liv, fra de står opp og går på sitt ulønnede arbeidstiltak, til de er hjemme og har fritid, så fratas i realiteten brukerne muligheten til å styre eget liv, mener han.

-Vil være unikt

Redningen mener han ville være at brukerne får reell innflytelse i samhandlingen.

-Ikke for å gjøre dere deprimerte. Men hvis Norge lykkes med å gi brukerne reell makt i samhandlingen så vil det være unikt i verdenssammenheng, hevder han.

-Siste ord

-Hvorfor tror du ikke det vil skje at brukerne virkelig blir hørt?

-Jeg tror det er vanskelig å få til at et tjenesteapparat som ofte betrakter brukeren som en person med alvorlige mangler, samtidig skal akseptere at brukeren skal få siste ord hvis dette er i strid med hva behandlerne mener, svarer Topor.

Ikke sterk nok

Han har riktignok inntrykk av at brukernes posisjon er sterkere i Norge enn i mange andre land, men likevel ikke sterk nok:

-Over en tiårsperiode med mange besøk i Norge ser jeg at brukere nå er mye mer tilstede som foredragsholdere under konferanser for eksempel. Men jeg er usikker på om de har den samme posisjonen ute i det virkelige liv og i sitt møte med tjenesteapparatet, sier han.

Dårlige betingelser

Topor mener også at myndighetene skaper dårlige betingelser for den samhandlingen de selv ønsker, gjennom å privatisere helsesektoren:

-Privatisering gir flere og mindre aktører. Samtidig får brukeren større frihet i valg av hvor han eller hun vil ha sine tjenester fra. Når flere aktører skal samhandle over geografisk mer spredte områder, sier det seg selv at utfordringen med å lykkes blir større enn når det offentlige yter tilbudene mer geografisk samlet, mener han.

-Passe nivå

-Hva mener du er det ideelle systemet?

-Det har jeg ikke noe fasitsvar på. Men jeg tror det allerede i dag foregår mye og god samhandling innen psykisk helsefeltet i Norge. Å søke etter et passe nivå på samhandlingen tror jeg er veien å gå, sier han.

 

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen