Publisert: 18. november 2011
Per Inge Torkelsen

LEDER: Daglig leder for Selvhjelp Norges nye distriktskontor i Stavanger, Kari Kverneland Kastmann.

Nytt selvhjelpskontor i Stavanger

Nytt selvhjelpskontor i Stavanger

Seks av sju distriktskontorer er nå på plass for Selvhjelp Norge.

-Over halvparten av de som er sykmeldt i dag er det på grunn av psykiske plager. Selvorganisert selvhjelp er et effektivt verktøy i forebygging av psykiske plager, og jeg tror også at  næringslivet kan ha stor nytte av å engasjere seg i selvhjelp som metode.

-Gleder meg

Det sier daglig leder for Selvhjelp Norges distriktskontor i Stavanger, Kari Kverneland Kastmann. 18.november ble kontoret hun skal lede offisielt åpnet. Det dekker fylkene Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder, og er det sjette av totalt sju distriktskontorer som skal på plass.

-Jeg gleder meg til det videre arbeidet med å spre kunnskap om selvhjelpsarbeid, og håper og tror at mange vil ta det i bruk, både som forebyggende og rehabiliterende verktøy, sier Kastmann.

Fellesskap

Selvhjelp Norge sprer kunnskap om selvhjelpsgrupper rundt om i landet. Her møtes mennesker med ulike utfordringer i livene sine. Det å dele erfaringer, og i fellesskap lære om hvordan man best kan være sin egen støttespiller, står sentralt.

-Det kan være mennesker som for eksempel sliter med sorg, maktesløshet, frustrasjon, sinne eller vanskelige relasjoner. I selvhjelpsgruppa får de trening i å sette ord på det som er vanskelig, og de møter andre som forstår hva de snakker om, forteller rådgiver ved Selvhjelp Norges hovedkontor i Oslo, Eli Vogt Godager.

-Styrket betydelig

Selvhjelp Norge ble etablert i 2006, som en del av Nasjonal plan for selvhjelp. Frem til de første distriktskontorene kom på plass i fjor, ble alt arbeidet drevet fra Oslo.

-Det å sitte i Oslo og spre kunnskap og bygge nettverk i hele landet er umulig. Med distriktskontorene er mulighetene blitt styrket betydelig, mener Godager.

-Muligheten til å reise rundt, ha oversikt, skaffe nettverk og koble folk sammen er mye større med disktriktskontorer, sier hun.

Variert rolle

Rollen til Selvhjelp Norges distriktskontorer beskrives slik på deres nettside:

  • Være et informasjonspunkt for selvhjelp i sitt dekningsområde.
  • Være en pådriver for utvikling av selvhjelpsarbeidet i samarbeid med lokale aktører og gjennom dette bygge nettverk.
  • Være en faglig ressurs i sitt dekningsområde, blant  annet ved å holde foredrag, informasjonsmøter og fagdager.
  • Drive lokal igangsetteropplæring og etablere nettverk for igangsettere.
  • Samarbeide med lokale møteplasser etter hvert som disse etableres.
  • Bidra til igangsetting av grupper i samarbeid med og etter initiativ fra lokale aktører.
SELVHJELP NORGE
  • Selvhjelp Norge ble etablert i 2006 som følge av iverksetting av Nasjonal plan for selvhjelp.
  • Prosjektet ble finansiert over opptrappingsplanen for psykisk helse, men gikk over på statsbudsjettet fra 2009 etter en ekstern evaluering i 2008.
  • I Stavanger 18.november åpnet det sjette av Selvhjelp Norges i alt sju distriktskotorer. Stavanger-kontoret dekker fylkene Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder.
  • Det sjuende og siste distriktskontoret skal etableres i Bergen i første hvartal 2012. Kontoret skal dekke Hordaland og Sogn og Fjordane.
LEDER: Daglig leder for Selvhjelp Norges nye distriktskontor i Stavanger, Kari Kverneland Kastmann.

Kommenter:

Mer om

nyheter selvhjelp

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen