Publisert: 23. november 2011
Hefte Tor-Johan Ekeland
NY ARTIKKEL: Forsiden til artikkelheftet "Ny kunnskap - ny praksis. Et nytt psykisk helsevern", som ble lansert 21. november.

Vil løfte erfaringskunnskap

Vil løfte erfaringskunnskap

Det er et misforhold mellom helse- og sosialpolitiske visjoner om utviklingen av et nytt psykisk helsevern, og det som er hegemonisk kunnskapssyn innen ledende profesjoner i feltet, mener psykologi-professor.

-Ny praksis krever ny kunnskap, og utviklingen av en kunnskapsplattform for psykisk helsearbeid som i større grad legitimerer erfaringskunnskap, bør ha som ambisjon å utfordre denne dominansen, skriver professor i sosialpsykologi, Tor-Johan Ekeland, i sin nylig lanserte artikkel "Ny kunnskap - ny praksis. Et nytt psykisk helsevern".

Lansert på konferanse

Artikkelen er skrevet på oppdrag fra Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. I forbindelse med lanseringen av artikkelen arrangerte senteret 21.november en konferanse på Litteraturhuset i Oslo, kalt "Når livet går i kroppen. Om psykisk helse og kunnskapssyn".

-Tydelig behov

-Vi ser et tydelig behov for å legitimere erfaringskunnskapen, og til det trengs det endringsvilje og samspill. Vi håper debatten kan være med på å skape refleksjon og diskusjon slik at vi sammen kan utvikle et bærekraftig kunnskapssyn for framtida, uttalte daglig leder, Hilde Hem, til erfaringskompetanse.no foran konferansen.

FORFATTER: Tor-Johan Ekeland, professor i sosialpsykologi ved Høgskolen i Volda.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen