Publisert: 08. desember 2011
Lærer og elever
SNUR PYRAMIDEN: -Når mennesker med brukererfaring underviser helsepersonell, snur vi pyramiden, skriver Odd Volden.

Man lærer så lenge man har elever

Man lærer så lenge man har elever

-De siste årene har det kanskje vært mer fokus på brukertekster, brukeransettelser og medforskning på psykisk helsefeltet, men vi må ikke glemme undervisningen, skriver NAPHA-blogger Odd Volden.

-Min påstand er at møtene mellom brukerlærere og fagfolk i en undervisningssituasjon er blant de viktigste møtene vi kan ha på feltet. Ikke minst har det stor betydning at brukere og fagfolk skifter roller i blant. Når mennesker med brukererfaring underviser helsepersonell, snur vi pyramiden.

Temperaturmålere

Det skriver NAPHA-blogger Odd Volden i innlegget Man lærer så lenge man har elever.

Volden mener at både han og andre med brukererfaring som underviser vil kunne brukes som temperaturmålere på psykisk helsearbeideres evne og vilje til å ta opp og anvende ny kunnskap.

-Jeg har for eksempel ofte spurt mine studenter om deres kjennskap til og bruk av nettsteder som har et tydelig brukerperspektiv. Resultatene er jevnt over ganske nedslående, skriver Volden.

Egenerfaring fenger

Han peker også på at utgangspunktet for brukeres undervisning ofte har vært egne erfaringer med liv, lidelse og tjenester.

-Jeg opplever nok fortsatt at det er dette som fenger mest blant studentene, skriver Volden, som mener brukerlæreren her står overfor et dilemma:

Dilemma

-I hvor stor grad skal man akseptere at studentene ønsker et frirom fra teori? I hvilken grad skal man holde fast på at brukerperspektivet, i like stor grad som å presentere egne og andres narrativer, handler om å systematisere egne og andres erfaringer og å presentere brukernes krav, spør Volden.

NAPHA-blogger Odd Volden.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen